Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας την Παρασκευή

Τα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας την Παρασκευή

Φωτογραφία αρχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 από 19:00 έως 22:00

12
Απριλίου / 2021

σε συνέχεια της μονοθεματικής συνεδρίασης για τους Δασικούς Χάρτες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Αναγκαιότητα μίσθωσης οικήματος  για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Δ.Ε. Λευκιμμαίων .(Εισηγητής κος Δήμαρχος )
4. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης  στη Κοινότητα Αργυράδων της Δ.Ε Κορισσίων .(Εισηγητής κος Δήμαρχος )
5. Αναγκαιότητα μίσθωσης οικοπέδου για δημιουργία  πράσινης γωνιάς απο 1.000 τ.μ. έως 2.000 τ.μ. στην Δ.Ε. Λευκιμμαίων  (Εισηγητής κος Δήμαρχος )
6. Αναγκαιότητα μίσθωσης οικήματος για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Νότιας Κέρκυρας  , στην ευρύτερη περιοχή πέριξ Δ.Ε. Κορισσίων. (Εισηγητής κος Δήμαρχος )
7. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων  Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2021 (Εισηγητής κος  Γεώργιος Σαγιάς  Αντιδήμαρχος)
8. Έγκριση παράτασης Μίσθωσης Σχολικού Συγκροτήματος Μελιτειέων στην Κοινότητα Βραγκανιωτίκων (Εισηγητής κος  Γεώργιος Σαγιάς  Αντιδήμαρχος)
9. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 Δήμου Νότιας Κέρκυρας. .(Εισηγητής κος Δήμαρχος )
10. Έγκριση Αναμορφώσεων  Προϋπολογισμού έτους 2021 .(Εισηγητής κος Δήμαρχος )
11. Έγκριση παράτασης Μίσθωσης κτηρίου για τις  δημοτικές υπηρεσίες που στεγάζονται στην Δ.Ε. Μελιτειέων . (Εισηγητής κος  Γεώργιος Σαγιάς  Αντιδήμαρχος)
12. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων και εξειδίκευση πίστωσης . (Εισηγητής κος  Ανδριώτης Σωκράτης   Αντιδήμαρχος)
13. Κατανομή Ά δόσης Λειτουργικών Δαπανών Σχολικών Μονάδων έτους 2021 (Εισηγητής κα Αθηνά Καλούδη  Πρόεδρος ΔΕΠ
14. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών. (Εισηγητής κος  Γεώργιος Σαγιάς  Αντιδήμαρχος)