Απάντηση περιφερειάρχη στην ΑΝΑΣΑ για το ΕΣΠΑ

Απάντηση περιφερειάρχη στην ΑΝΑΣΑ για το ΕΣΠΑ

Η καθιερωμένη αντιπαράθεση ανάμεσα σε περιφερειακή Διοίκηση και αντιπολίτευση για τη διαχείριση των πόρων του περιφερειακού προγράμματος, δεν θα παρεξέκλινε και αυτή τη φορά του κανόνα

31
Μαρτίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΝ). Σήμερα, 102% αύξηση των εντάξεων, 94% αύξηση των συμβάσεων και 47,6% αύξηση πληρωμών. Στην 1η θέση με βάση το ποσοστό των Εντάξεων και στη 2η θέση με βάση εκείνο των Συμβάσεων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Στην 6η θέση με ποσοστό 43% η απορροφητικότητα της Περιφέρειάς μας από το ΕΣΠΑ
 
Με τα στοιχεία που εξάγονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (αφορούν στοιχεία δηλωμένα από τους Δικαιούχους και ελεγμένα από την Διαχειριστική Αρχή), μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις της κατάστασης που άφησε τον Σεπτέμβριο του 2019 ο κ. Γαλιατσάτος με την σημερινή. 
 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός  Προϋπολογισμός των έργων Συμβάσεις Πληρωμές
30-03-2021 201,7 380,5 210,4 86,8
01-09-2019 231,8 188,6 108,4 58,8
Διαφορά - 30,1 + 191,9 + 102,0 + 28
(Σ.σ.: Οι τιμές είναι σε εκατ. €)
 
Αυτή η πραγματική εικόνα σε αριθμούς δείχνει 102% αύξηση των Εντάξεων, 94% αύξηση των Συμβάσεων και 47,6% αύξηση των πληρωμών. Σημειώνεται στον πίνακα ότι μειώθηκε ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-20, όπως έγινε αναλογικά με όλα τα Περιφερειακά Προγράμματα, κατά 30,1 εκ. € και οι πόροι αυτή μεταφέρθηκαν στο Τομεακό Πρόγραμμα (ΕΠΑΝΕΚ) από το οποίο χρηματοδοτούνται από τους Κρατικούς φορείς οι ανάγκες επιχειρήσεων για την covid-19 κρίση.
Ήδη από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η δημιουργική λογιστική του κ. Γαλιατσάτου επιδιώκει να αποκρύψει την πενταετή ανυπαρξία του, αφού παρέδωσε το ΕΣΠΑ, με απορρόφηση πόρων μόλις 58.2 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως σε μεταφερόμενα έργα από το ΕΣΠΑ 2007-13, κάτι που δεν σχολιάζει ο πρώην Περιφερειάρχης.
Όσο για την απορροφητικότητα, η κατά τον κ. Γαλιατσάτο κατάταξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην 12η θέση από την 4η, με ποσοστό 23,19%, είναι παντελώς ανυπόστατη και κακόβουλο προϊόν δημιουργικής λογιστικής.
Νομίζει ο κ. Γαλιατσάτος ότι μπορεί να πιστέψουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2019 δεν παρήχθη κανένα έργο; Σταμάτησαν να εργάζονται Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΥΑ, Υπηρεσίες Υπουργείων κλπ;
Του θυμίζουμε λοιπόν ότι το ποσοστό απορρόφησης υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα του κλάσματος με αριθμητή τις πληρωμές και παρονομαστή τον προϋπολογισμό του προγράμματος ως δεσμεύσεις (σταθερό ποσόν) και όχι τον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων (αυξανόμενα ποσά). Δεν το γνωρίζει ή το αποκρύπτει;
Έτσι το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων και η κατάταξη στην 6η θέση, όπως αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες, είναι 43,0% αντί 23,19%.
 
Δεσμεύσεις Πληρωμές                        Ποσοστό απορρόφησης
30-03-2021 201,7 86,8 43,0 %
01-09-2019 231,8 58,8 25,4 %
 
Σε απορρόφηση ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 7 29/3/2021 
 
Στην ανακοίνωση του ο κ. Γαλιατσάτος λοιπόν διαστρέβλωσε τα παραπάνω στοιχεία, αλλά παρέλειψε να αναφέρει και την κατάταξη της Περιφέρειας σε σχέση με τους δύο άλλους δείκτες του Προγράμματος: το ποσοστό των Εντάξεων και το ποσοστό των Συμβάσεων σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος. 
Τον Σεπτέμβριο του 2019 το Πρόγραμμά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ήταν 8ο με βάση το ποσοστό των Εντάξεων και 4ο με βάση το ποσοστό των Συμβάσεων. 
Σήμερα οι αντίστοιχες θέσεις είναι 1ο με βάση το ποσοστό των Εντάξεων και 2ο με βάση το ποσοστό των Συμβάσεων. Αυτό αποσιωπήθηκε από την ανακοίνωση του κ. Γαλιατσάτου.
Και το ποσοστό απορρόφησης της Περιφέρειας σήμερα θα ήταν υψηλότερο, όπως και η σειρά κατάταξής της, αν είχαμε παραλάβει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή συμβασιοποιημένα έργα που θα κατέληγαν γρηγορότερα σε πληρωμές.
Ας εξηγήσει ο κος Γαλιατσάτος γιατί επέδειξε αυτή την ολιγωρία που στέρησε ευκαιρίες από τους πολίτες του Ιονίου. Μήπως επειδή δεν εκτιμούσε για ιδεολογικούς λόγους το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πόρων, όπως πομπωδώς δήλωνε;