Σάββατο 23.09.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αλλαγές στη συνεπιμέλεια με το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης

Μαριλένα Σούκερα
05 Μαρτίου 2021 / 17:30

Γράφει η Μαριλένα Σούκερα

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των διαζυγίων, που εκδίδονται πανελλαδικά, έχει αυξηθεί σημαντικά. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας κατά το 2020 καταγράφηκαν 170 διαζύγια, ενώ ο αριθμός των γάμων ήταν 284 και των συμφώνων συμβίωσης 166. Σε αυτό το πλαίσιο είναι κοινωνική επιταγή η άσκηση της συνεπιμέλειας ή ορθότερα της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας.

Σύμφωνα με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, η γονική μέριμνα ανατίθεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων στον έναν από τους δύο γονείς και κυρίως στη μητέρα. Αυτό καθιστά δυσχερή την επικοινωνία του άλλου γονέα με το τέκνο του σε περιπτώσεις δυσχερούς συνεννόησης των γονέων μεταξύ τους. Πρόσφατα, μάλιστα, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς η παρεμπόδιση της επικοινωνίας του ενός γονέα από τον ενασκούντα τη γονική μέριμνα γονέα παραβιάζει το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «ΕΣΔΑ» περί του δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής ζωής.

Ένα νομοσχέδιο ουσιαστικής μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου έχει τεθεί, ήδη από την περασμένη εβδομάδα, σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζεται το τεκμήριο, το οποίο ανατρέπεται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, της επικοινωνίας του γονέα που δε διαμένει με το παιδί στο 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας. Επίσης, καθορίζονται και από τους δύο γονείς κρίσιμα θέματα για την ανατροφή των παιδιών, όπως η ονοματοδοσία ή η επιλογή σχολείου. Επιπλέον, για πρώτη φορά εισάγεται και ο όρος της αποξένωσης. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα, ούτως ώστε να αποτρέπεται η αποξένωση του τέκνου από τον γονέα που δε διαμένει μαζί του. Εξαιρετικής σημασίας είναι και η καθιέρωση του οικογενειακού διαμεσολαβητή, στον οποίο και θα ανατίθεται η εξωδικαστική επίλυση ευαίσθητων οικογενειακών διαφορών. Επίσης, προβλέπεται η επιμόρφωση των δικαστών από ψυχολόγους εξειδικευμένους σε θέματα οικογενειακού δικαίου.

Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας. Με τις νέες διατάξεις οι δικαστές θα επιβοηθούνται στην έκδοση αποφάσεων με κριτήριο το αληθινό και πραγματικό συμφέρον του παιδιού.