Εργαζόμενοι Αχιλλείου: Βρίθει ανακριβειών η ανακοίνωση της ΕΤΑΔ

Εργαζόμενοι Αχιλλείου: Βρίθει ανακριβειών η ανακοίνωση της ΕΤΑΔ

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ για την αναστολή εργασίας εργαζομένων του Μουσείου Αχιλλείου, το σωματείο εργαζομένων επισημαίνει:

26
Φεβρουαρίου / 2021

Η ΕΤΑΔ ΑΕ την οποία οι περισσότεροι εκ των εργαζομένων στο Μουσείο Αχίλλειο Κέρκυρας υπηρετούμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της, επέλεξε για μία ακόμα φορά να μην απαντήσει στο έγγραφο του ΕΚΚ όπως άλλωστε πραγματοποιεί και σε πλήθος εγγράφων του Σωματείου μας (παρότι είναι Υποχρεωμένη ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τους εργαζομένους βάσει Κοινοτικών Οδηγιών, Εθνικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων), παρά να αποστείλει διευκρινίσεις στα ΜΜΕ.

Αυτήν την τακτική, δηλαδή την μη ενημέρωση, διαβούλευση, επικοινωνία με το Σωματείο μας την ακολουθεί από το έτος 2016 καθώς δεν έχει απαντήσει σε κανένα έγγραφο τηρώντας προφανώς νέα πρωτόκολλα στη χρηστή διαχείριση, διαφάνεια και λογοδοσία.

Επειδή η διευκρινιστική ανακοίνωση της ΕΤΑΔ βρίθει ανακριβειών και επιλεκτική ανάγνωση ή/και διευκρίνιση των νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων, προς αποκατάσταση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και μόνο, σας παραθέτουμε τα εξής:

• Η ΕΤΑΔ ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4389/2016 αλλά σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ.7 του ιδίου νόμου Η ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2636/1998 (Α΄198) που άλλωστε είναι και ο ιδρυτικός της νόμος
• Η ΕΤΑΔ ΑΕ έχει συμπεριληφθεί στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από το έτος 2014
• Χρηματοδοτείται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό επί σειρά ετών και όλες οι αποφάσεις επιχορήγησης είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στη διάθεση των πολιτών
• Στις Υ.Α. Α. 1053/21.03.2020 ΦΕΚ 949 άρθρο 5 παρ. δ και Α.1061 ΦΕΚ1043/Β/26.3.20 οι οποίες εμπεριέχουν τις εφαρμοστικές διατάξεις της ΠΝΠ, γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν δύναται να τεθούν σε αναστολή οι εργαζόμενοι των πρώην ΔΕΚΟ του ν. 3429/2005 ΦΕΚ Α314 ακόμα κι αν με νέο νόμο εξαιρέθηκαν από αυτές. Για να βοηθήσουμε την ασθενή σας μνήμη, Η ΕΤΑΔ ΑΕ-τότε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ- είχε υπαχθεί στις ΔΕΚΟ με το ν. 3429/2005 και εξαιρέθηκε από αυτές το 2010 με το ν. 3878/2010.
• 0 δεύτερος απασχολούμενος «Ηλεκτρολόγος» ουδέποτε είχε αυτή την ειδικότητα, ουδέποτε ως σήμερα κατείχε πτυχίο ηλεκτρολόγου ενώ εσείς οι ίδιοι τον τοποθετήσατε ως συντηρητή το έτος 2018 στο Μουσείο Αχίλλειο και μάλιστα με απόφαση του ΔΣ. Στην δήλωση δε του ΕΡΓΑΝΗ το οποίο είναι το επίσημο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας,  ΕΣΕΙΣ οι ίδιοι τον δηλώνετε ως:  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - 724016 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ.) / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ. Επίσης αν ήταν όντος ηλεκτρολόγος, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα τον αμείβατε και ως ηλεκτρολόγο.

Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν και τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε αμφισβητεί τους ισχυρισμούς μας.

Επειδή η εταιρεία από το 2016 βρίσκεται σε νέα τάξη πραγμάτων η οποία δυστυχώς διατηρείται μέχρι και σήμερα, δεν ακολουθεί το διάλογο  και επιβάλλει το «σεβασμό» στον τρόπο Διοίκησης της με απειλές απολύσεων, περιθωριοποίηση των μη αρεστών, αναξιοκρατικών τοποθετήσεων με υπέρογκους μισθούς, ερμηνείας των νόμων  καθώς και του κανονισμού της κατά το δοκούν και τελευταία με τη χρήση των αναστολών εργασίας ως καρότο και μαστίγιο όπως στην περίπτωση του ηλεκτρολόγου
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ότι θα συνεχίσουμε να προσφεύγουμε στις αρμόδιες αρχές και όργανα όπως ο νόμος ορίζει, τον οποίο εμείς δεν επιλέγουμε πότε θα εφαρμόσουμε.

Μέχρι τότε κύριοι παρακαλούμε, επειδή η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, να ενημερώνετε με ΑΛΗΘΗ στοιχεία τους πολίτες ως ελάχιστη υποχρέωση εκ του σκοπού του καταστατικού της.
                     

Για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Σαγιάς     

 Η Γ. Γραμματέας, Ευφροσύνη Ζωχιού