Δυο ηλεκτρολόγοι στο Αχίλλειο εργάζονται εναλλάξ, απαντάει η ΕΤΑΔ στο Εργατικό Κέντρο

Δυο ηλεκτρολόγοι στο Αχίλλειο εργάζονται εναλλάξ, απαντάει η ΕΤΑΔ στο Εργατικό Κέντρο

Διευκρινίσεις για την εργασία των ηλεκτρολόγων στο Αχίλλειο δίνει με απαντητική της επιστολή στις ανακοινώσεις τις προερχόμενες από το Εργατικό Κέντρο, επισημαίνοντας:

19
Φεβρουαρίου / 2021

ΑΘΗΝΑ. Με βάση, συνεπώς, το νομικό καθεστώς της η ΕΤΑΔ Α.Ε νομίμως έθεσε τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού της σε καθεστώς αναστολής στην Επιχειρηματική της Μονάδα «Μουσείο Αχίλλειο», σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). 
 
Επιπροσθέτως, η λειτουργία του Αχίλλειου έχει ανασταλεί με απόφαση Δημόσιας Αρχής και μέρος των εργαζομένων έχουν τεθεί σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, βάσει της λίστας των ΚΑΔ που έχει ορισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους. 
 
Ειδικότερα στην περίπτωση του Αχίλλειου, εφόσον απασχολούνται δύο εργαζόμενοι, ένας Ηλεκτρολόγος και ένας Συντηρητής -Ηλεκτρολόγος, οι οποίοι αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον σε περιπτώσεις απουσίας (π.χ. κανονικές άδειες, άδειες ασθένειας κ.α.) η ΕΤΑΔ έκρινε και αποφάσισε, σύμφωνα με το δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος, να θέσει σε εναλλάξ αναστολή έκαστο των δύο εργαζομένων της για περίοδο 15 ημερών, καλύπτοντας στο έπακρο τις ανάγκες της Επιχειρηματικής της Μονάδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 
H ΕΤΑΔ διασφαλίζει πάντοτε την ηλεκτρολογική επίβλεψη των εγκαταστάσεων του Αχίλλειου, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό είτε τους δύο μόνιμα εργαζόμενους της είτε εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Για το σκοπό αυτό και για ειδικότερες ανάγκες, όπως είναι π.χ. η αντλία πυρόσβεσης και η πυρανίχνευση, η Διεύθυνση του Μουσείου συνεργάζεται σε σταθερή βάση με δίκτυο από ειδικούς τεχνικούς προκειμένου να διασφαλίζει, όπως και επιτυγχάνει διαχρονικά, την απαραίτητη ηλεκτρολογική ή άλλη τεχνική υποστήριξη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τους κανόνες ορθής διαχείρισης. Προς διευκρίνηση αναφέρουμε ότι ο Ηλεκτρολόγος ουδεμία αρμοδιότητα έχει στον υποσταθμό μέσης τάσης παροχής ρεύματος του Αχίλλειου, καθώς είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ. O υποσταθμός ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία και την συντήρηση και οιαδήποτε εργασία αναλαμβάνει εξωτερικός συνεργάτης που η σχέση της ΕΤΑΔ μαζί του αποδεικνύεται από τα παραστατικά τιμολόγησης της κάθε εργασίας.