Οι πλατείες Νυμφών – Κληματιάς – Επίσκεψης εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι πλατείες  Νυμφών – Κληματιάς – Επίσκεψης εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Από τα «40 ΚΥΜΑΤΑ» στην Πράξη

20
Ιανουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. (ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) Υπογράφηκαν από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου οι αποφάσεις ένταξης των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Κέρκυρας, Λευκάδας και Παξών, LEADER- CLLD 2014-2020, το οποίο διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΙΟΝ ΑΕ ΟΤΑ).

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ανάμεσα στις εντάξεις έργων που αφορούν στα Ιόνια Νησιά, είναι και εκείνα  που αφορούν στην αναβάθμιση των πλατειών Νυμφών – Κληματιάς - Επίσκεψης  του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με προϋπολογισμούς  67.358,36 €, 136.000,00€  40.000,00€ αντίστοιχα και ένταση ενίσχυσης στο 100 %.
Οι αναπλάσεις των πλατειών  είναι ένα αίτημα των τοπικών κοινωνιών που πέρασε «από 40 κύματα διαδικασιών», προωθήθηκε από τους κοινοτάρχες και το οποίο παρέμενε  ανενεργό αρκετά χρόνια,  με κίνδυνο να «χαθεί».
Η δημιουργική συνεργασία των τριών Δημοτικών αρχών Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας και Βόρειας Κέρκυρας έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες:

1. Για να συνεχιστεί το έργο του προγράμματος LEADER και να στηριχτεί η προσπάθεια χρηματοδότησης για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα .
2. Για την εύρυθμη λειτουργία  και στήριξη της δομής ΑΝΙΟΝ ΑΕ ΟΤΑ, ούτως ώστε να παραμείνει λειτουργική και αποδοτική στη κατεύθυνση στήριξης των τοπικών κοινωνιών με υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης.
Η Δημοτική Αρχή Βόρεια Κέρκυρας ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Ιονίων Νήσων  κ. Σωτήρη Κουρή, τον Πρόεδρο της ΑΝΙΟΝ ΑΕ ΟΤΑ κ. Γιάννη Τρεπεκλή, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΙΟΝ ΑΕ ΟΤΑ κ. Θ. Παπαβλασσόπουλο και  τον εκπρόσωπο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επικεφαλή δημοτικής παράταξης, δημοτικό σύμβουλο κ. Σπύρο Ασπιώτη , όπου με πολύ καλή συνεργασία έπραξαν και πράττουν ό,τι είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί  η όλη διαδικασία στην ως άνω κατεύθυνση.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ