Διαδικτυακό σεμινάριο για χρήση πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων καιρικών φαινομένων

Διαδικτυακό σεμινάριο για χρήση πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων καιρικών φαινομένων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης (webinar) με τίτλο «Χρήση της πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης

18
Ιανουαρίου / 2021

 ακραίων καιρικών φαινομένων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “i-ALARMS” θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ. 
Το σεμινάριο κατάρτισης διοργανώνεται από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τη χρήση εργαλείου εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex) και αφορά σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία του Δήμου για τη χρήση της πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης ακραίων καιρικών φαινομένων η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου i-ALARMS.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 ώστε να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης αποστολής συνδέσμου και σχετικών οδηγιών για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Η απόφαση για την υλοποίηση του εν λόγω σεμιναρίου διαδικτυακά, ελήφθη προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η υλοποίηση του έργου i-ALARMS και παράλληλα να τηρηθούν οι αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας  για αναστολή πραγματοποίησης όλων των εκδηλώσεων προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού Covid-19 στη χώρα μας .

Σημειώνεται ότι το i-ALARMS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II Cross- Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014-2020.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Σπύρος Βασιλειάδης, email:[email protected]

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ