Πράσινο φως για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων σε Κεφαλονιά & Ζάκυνθο

Πράσινο φως για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων σε Κεφαλονιά & Ζάκυνθο

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. (ΦΟΔΣΑ). Ημέρα - σταθμός για την διαχείριση των απορριμμάτων στα Ιόνια Νησιά αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης, η απόφαση που έλαβε την Τετάρτη, ο περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ιονίων Νήσων εγκρίνοντας την δημοπράτηση του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλονιάς”.

13
Ιανουαρίου / 2021

Το έργο της Κεφαλονιάς είναι το πρώτο δημοπρατούμενο έργο, το οποίο ακολουθεί τα νέα πρότυπα τεύχη του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και περιλαμβάνει, στην αξιολόγηση των προσφορών, τη δυνατότητα προσαρμογής στον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
 
Μέσω εξασφαλισμένης “προαίρεσης” δηλ με την δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης προβλέπεται η δυνατότητα αναβάθμισης της μελέτης επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) με ενσωμάτωση συστήματος παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου (RDF/SRF) ώστε τα παραγόμενα υλικά & προϊόντα να είναι εκτός από Ανακυκλώσιμα Υλικά, Compost από την κομποστοποίηση του Προδιαλεγμένου Οργανικού και η παραγωγή σε Δευτερογενές καύσιμο.
 
Παράλληλα, εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Ζακύνθου” που αφορά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και του χώρου της υγειονομικής ταφής, και το οποίο μετά από χρόνια θα επιλύσει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων.