Όλα θα τα κάνει η ΔΙΑΔΥΜΑ, στα Ιόνια

Όλα θα τα κάνει η ΔΙΑΔΥΜΑ, στα Ιόνια

Ενδιαφέρον έχει πως το βλέπει και η άλλη πλευρά. Πέραν των επτανησιακών αναταράξεων, η μακεδονική εταιρεία αναλαμβάνοντας Κέρκυρα και Κεφαλονιά, αναβαθμίζεται στο πεδίο της διαχείρισης των απορριμμάτων.

30
Δεκεμβρίου / 2020

Η ΔΙΑΔΥΜΑ εξάγει τεχνογνωσία- Η εμπιστοσύνη του ΥΠΕΝ στην εταιρεία της Δυτικής Μακεδονίας για το ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων- Γραφάκος: «Εχέγγυο η εμπειρία και η τεχνική αρτιότητα της».
 
 
ΚΟΖΑΝΗ. Σε μια ακόμα συμφωνία η οποία αποδεικνύει το σημαντικό ρόλο που παίζει χρόνια τώρα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και όχι μόνο, προχώρησε τις τελευταίες ημέρες η ΔΙΑΔΥΜΑ, πιστοποιώντας έτσι τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών της, στοιχεία τα οποία εκπέμπουν μεγάλη εμπιστοσύνη σε πανελλήνιο επίπεδο.
 
Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων, πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την συσσωρευμένη τεχνογνωσία της ΔΙΑΔΥΜΑ, την οποία η εταιρεία έχει αποφασίσει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης καθηκόντων του νέου Δ.Σ., να την μεταφέρει όπου χρειαστεί αποκομώντας φυσικά και τα ανάλογα οφέλη.
 
Σε μια περίοδο που η χώρα δείχνει την πολιτική βούληση να εναρμονιστεί, έστω και αργά, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η Δυτική Μακεδονία έχοντας λύσει εδώ και χρόνια ανάλογα ζητήματα μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ, που για άλλους φαντάζουν μακρινοί στόχο, η εταιρεία θα συμβάλλει με την υποστήριξή της προκειμένου ο ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», Π/Υ: 7.278.381,61 €» η οποία περιλαμβάνει την Κατασκευή του έργου περιβαλλοντικής αναβάθμισης & επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς, καθώς και στην «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Π/Υ: 33.798.725,31» η οποία περιλαμβάνει την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας και τις Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ.
 
Η  ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α.Ε.  αναλαμβάνει  να  παρέχει  Τεχνική  Υποστήριξη  στις  υπηρεσίες  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στους Δήμους που ανήκουν στην εν λόγω περιφέρεια, αναφορικά με την σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Ιονίων Νήσων, ενώ θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για
 
– την σύνταξη σχεδίων- Καταστατικού-Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών-Κανονισμών Λειτουργίας Εγκαταστάσεων-Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής-Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού
 
– την συγχώνευση των υφιστάμενων φορέων
 
Η σύμβαση έχει ισχύ ενός έτους και θα παρακολουθείται από Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία θα προεδρεύει ο εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ
 
«Η συγκεκριμένη συνεργασία είναι το επιστέγασμα της εμπιστοσύνης προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ τόσο από τους συναδέλφους μας στα Ιόνια Νησιά, αλλά ακόμα περισσότερο από το ίδιο το κράτος», δήλωσε στον «Π» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ, Παναγιώτης Πλακεντάς, ο οποίος παράλληλα σημείωσε πως η εταιρεία με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει συμβάλλει πλέον στην υλοποίηση ανάλογων έργων σε όλη τη χώρα.
 
Την εμπειρία και την τεχνική αρτιότητα της ΔΙΑΔΥΜΑ χαιρέτησε και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος μετά την απόφαση του ΦΟΣΔΑ Ιωαννίνων να συνάψει σύμβαση με την εταιρεία της Δυτικής Μακεδονίας δήλωσε:
 
«Η εμπειρία και η τεχνική αρτιότητα της ΔΙΑΔΥΜΑ αποτελεί εχέγγυο για την ομαλή πορεία των μονάδων».
 
 

Πτολεμαίος/Ζήσης Πιτσιάβας