Υπόλογη η Ελλάδα (και) για πέντε κερκυραϊκούς βιότοπους

Υπόλογη η Ελλάδα (και) για πέντε κερκυραϊκούς βιότοπους

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Πέντε κερκυραϊκοί βιότοποι είναι ανάμεσα σε ΄κείνους που καταδικάστηκε η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό Δικαστήριο (έκτο Τμήμα) για παραβίαση των όρων διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

23
Δεκεμβρίου / 2020

Οι κερκυραϊκές περιοχές είναι:
1. Η παράκτια, θαλάσσια ζώνη από το Κανόνι ως τη Μεσογγή.
2. Οι Παξοί και οι Αντίπαξοι
3. Οι αλυκές της Λευκίμμης
4. Η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και
5. Η λιμνοθάλασσα Κορισσίων.
Η καταδικαστική για τη Χώρα απόφαση ελήφθη για παραβίαση  της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ – Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, στις 17 Δεκεμβρίου 2020.
Την προσφεύγουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησαν ο Κερκυραίος δικηγόρος A. Μπουχάγιαρ και ο C. Hermes, ενώ την Ελλάδα η E. Σκανδάλου.
Το λεκτικό της απόφασης σύμφωνα με τον τύπο του ΔΕΕ, «Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, αντιστοίχως, από το άρθρο 4, παράγραφος 4, και από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006».

Χριστουγεννιάτικο bonus έξι ωραίες φωτογραφίες του Στέλιου Λαβράνου από τις Αλυκές στην Λευκίμμη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ