Συνάντηση εκπροσώπων του εμπορικού κλάδου με την Περιφερειάρχη

Συνάντηση εκπροσώπων του εμπορικού κλάδου με την Περιφερειάρχη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα συναντήθηκαν σήμερα

11
Δεκεμβρίου / 2020

ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας Γιάννης Αλέγρης, ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Λαβράνος καθώς και ο Πρόεδρος της Ιονίου Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Κώστας Μουζακίτης. Η συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είχε τα εξής θέματα:

Α.Το νέο πρόγραμμα στήριξης για τις Μ.Μ.Ε: Η θέση των φορέων είναι ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να δομηθεί και να θεσπισθεί ούτως ώστε να ευνοηθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και επιδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες .Το εμπόριο δεν έτυχε επιδότησης από το προηγούμενο πρόγραμμα και για αυτό θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ούτως ώστε να λάβει μερίδιο από το νέο πρόγραμμα .

Β. Συζητήθηκε επίσης το μεταφορικό ισοδύναμο σε συνδυασμό με το αίτημα για την μείωση του ΦΠΑ στα νησιά του Ιονίου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίπροσθέτως συζήτησαν για τα έργα υποδομής και οδοποιίας του οδικού δικτύου του νησιού στον άξονα Βορρά – Νότου.
Επίσης έγινε ενημέρωση από την Περιφερειάρχη για την πορεία του νέου ΦΟΔΣΑ και την δημοπράτηση του εργοστασίου των απορριμμάτων της Κέρκυρας.

Η Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την βούληση της Περιφέρειας να προσαρμόσει το πρόγραμμα της άμεσης χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ Ιόνιων Νήσων) για στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, στις ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων, τις προτάσεις των παραγωγικών φορέων και στο πλαίσιο της ένταξης όσο το δυνατό περισσότερων επιχειρήσεων αριθμητικά και κατά ΚΑΔ.
 
Οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων ζήτησαν επίσης από την Περιφερειάρχη να μεταφέρει στην κυβέρνηση το αίτημα του εμπορικού κόσμου για ελεγχόμενο άνοιγμα των καταστημάτων  τις ημέρες των εορτών.
 
Η Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε επίσης για συνάντηση εργασίας με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες τον εμπορικό Σύλλογο, την Ένωση Ξενοδόχων και άλλους παραγωγικούς φορείς για την παρουσίαση του προγραμματισμού όπως και των μέχρι ήμερα παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της Κέρκυρας συμπεριλαμβανομένου και του οδοφωτισμού όπως και την πολιτική διαχείριση απορριμμάτων τόσο από την πλευρά του νέου ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων με κεντρικό θέμα την δημοπράτηση και δημιουργία του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και από την πλευρά των δράσεων της Περιφέρειας