Διαθέσιμο το 47% των κλινών Μ.Ε.Θ. στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια

Διαθέσιμο το 47% των κλινών Μ.Ε.Θ. στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια

Στην καλύτερη κατάσταση, συγκριτικά με τις υπόλοιπες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, η 6η Υ.ΠΕ., καθώς από τις συνολικά 47 κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, παραμένουν κενές οι 22

18
Νοεμβρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Στην καλύτερη -συγκριτικά με τις υπόλοιπες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας- κατάσταση βρίσκεται η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, στην οποία ανήκει και η Κέρκυρα, σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή» και προέρχονται από πηγές του Υπουργείου Υγείας, «φαίνεται να υπάρχει μια σταθερότητα στον αριθμό των νέων εισαγωγών και δεν καταγράφεται η εκθετική αύξηση προηγούμενων εβδομάδων. Ωστόσο, η πίεση παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα».

Η 6η Υ.ΠΕ. εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό διαθεσιμότητας επί των κλινών Μ.Ε.Θ. , καθώς τα νοσοκομεία της έχουν μέχρι τώρα κενές τις 22 από τις συνολικά 47 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ήτοι το 47% αυτών είναι διαθέσιμο.

Στον αντίποδα, 5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας) και 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό διαθεσιμότητας Μ.Ε.Θ., με 4,5% και 6%, αντίστοιχα.

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν συνολικά 1.203 κλίνες Μ.Ε.Θ. Από αυτές, 950 είναι κατειλημμένες και 253 κενές (ποσοστό 21%).

Οι Μ.Ε.Θ.–non COVID (σ.σ. όσες δηλαδή προορίζονται για περιστατικά που χρήζουν εντατικής θεραπείας εκτός κορωνοϊού) είναι σήμερα 579, οι 440 είναι κατειλημμένες και οι 139 κενές (ποσοστό 24%).

Οι Μ.Ε.Θ.–COVID είναι σήμερα 624. Από αυτές, 510 είναι κατειλημμένες και 114 κενές (ποσοστό 18%).

Ειδικότερα:

Οι Μ.Ε.Θ.–COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (σ.σ. συμπεριλαμβάνονται τα νοσοκομεία Χαλκιδικής, Κατερίνης και Καβάλας) είναι σήμερα 211. Από αυτές, 199 είναι κατειλημμένες και 12 κενές (ποσοστό 6%).

Στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οι Μ.Ε.Θ.-COVID είναι σήμερα 214. Από αυτές, 161 είναι κατειλημμένες και 53 κενές (ποσοστό 25%).

Μ.Ε.Θ. – COVID ανά Υγειονομική Περιφέρεια

1η Υ.ΠΕ. (Αττικής), 163 κλίνες, εκ των οποίων 118 κατειλημμένες και 45 κενές (ποσοστό 28%).

2η Υ.ΠΕ. (Πειραιώς και Αιγαίου), 53 κλίνες, εκ των οποίων 36 κατειλημμένες και 17 κενές (ποσοστό 32%).

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), 134 κλίνες, εκ των οποίων 126 κατειλημμένες και 8 κενές (ποσοστό 6%).

4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης), 123 κλίνες, εκ των οποίων 109 κατειλημμένες και 14 κενές (ποσοστό 11%).

5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας), 68 κλίνες, εκ των οποίων 65 κατειλημμένες και 3 κενές (ποσοστό 4,5%).

6η Υ.ΠΕ. (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), 47 κλίνες, εκ των οποίων 25 κατειλημμένες και 22 κενές (ποσοστό 47%).

7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης), 18 κλίνες, εκ των οποίων 13 κατειλημμένες και 5 κενές (ποσοστό 28%).

Στρατιωτικά νοσοκομεία, 18 κλίνες, όλες κατειλημμένες.

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 6.074.

Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 3.831 (συνολικά Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ., Μ.Ε.Λ., θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες).

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

1η Υ.ΠΕ. (Αττικής), 629 (από τις 1.169 διαθέσιμες κλίνες).

2η Υ.ΠΕ. (Πειραιώς και Αιγαίου), 244 (από τις 480 διαθέσιμες κλίνες).

3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), 895 (από τις 1.204 διαθέσιμες κλίνες).

4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης), 1.175 (από τις 1.557 διαθέσιμες κλίνες).

5η Υ.ΠΕ. (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας), 453 (από τις 589 διαθέσιμες κλίνες).

6η Υ.ΠΕ. (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), 232 (από τις 636 διαθέσιμες κλίνες).

7η Υ.ΠΕ. (Κρήτης), 59 (από τις 235 διαθέσιμες κλίνες).

Στρατιωτικά νοσοκομεία, 144 (από τις 194 διαθέσιμες κλίνες).