Κατεπείγουσα συνεδρίαση δ.σ. Νότιας Κέρκυρας την Παρασκευή

Κατεπείγουσα συνεδρίαση δ.σ. Νότιας Κέρκυρας την Παρασκευή

Στις 17:00 της 23ης Οκτωβρίου, κεκλεισμένων των θυρών, η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, με επτά θέματα (πλέον ανακοινώσεων & ερωτήσεων) στην ημερήσια διάταξη

21
Οκτωβρίου / 2020

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ).  Συνεδριάζει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 17;00, με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Λόγου & Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, κεκλεισμένων των θυρών, λόγω υγειονομικών διατάξεων για την αποφυγή διασποράς του Covid19.

Στην ημερήσια διάταξη της 17ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του δ.σ. Νότιας Κέρκυρας, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ερωτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (2μηνο) για επεξεργασία αιτήσεων αδήλωτων τετραγωνικών και αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαγιάς)

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

5. Συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

6. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας για χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστων (Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

7. Κατανομή Γ’ Δόσης έτους 2020 Λειτουργικών Δαπανών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νοτιάς Κέρκυρας. (Εισηγητής η Δ.Σ, Καλούδη Αθήνα)

8. Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση: “Κατεπείγουσα προμήθεια πλεξιγκλάς και τοποθέτηση στα γραφεία των υπαλλήλων, στο πλαίσιο ενεργειών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19”,σύμφωνα με το ΦΕΚ 55, τεύχος Α’, 11.03.2020 Π.Ν.Π. (πρωτογενές αίτημα). (Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

9. Κατεπείγουσα προμήθεια Rapid Tests αντισωμάτων COVID-19 για τον έλεγχο ανίχνευσης κορονοϊού στο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Νότιας Κέρκυρας καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων του Δήμου Νοτιάς Κέρκυρας. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαγιάς)

Σύμφωνα με την πρόκληση του προεδρείου, «η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθότι το σύνολο των θεμάτων της έχει κατεπείγοντα χαραχτήρα αφού τα αριθ. 3 και 4 θέματα ως οικονομικής φύσεως άπτονται της συνέχισης της εύρυθμης Λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας, για το αριθ. 5 θέμα έχει λήξη η θητεία των προηγούμενων επιτροπών και χρειάζεται η συγκρότηση νέων, για το αριθ. 6 θέμα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία η 31η Οκτωβρίου 2020, για το 7ο θέμα είναι επείγουσα η ανάγκη προκειμένου να λάβουν την σχετική δόση τα Σχολεία για να συνεχίσουν να λειτουργούν εύρυθμα σε συνθήκες δύσκολες λόγω και του COVID-19 και για τα 8 και 9 θέματα είναι και αυτά κατεπείγοντα αφού άπτονται των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19».