Πρόσκληση του Γ.Σ. Κέρκυρας σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση του Γ.Σ. Κέρκυρας σε Γενική Συνέλευση

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Δ.Σ. του «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018» Συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου,

02
Οκτωβρίου / 2020

η οποία θα λάβει χώρα, κατόπιν αναβολής εξαιτίας της πανδημίας, την 7/10/2020, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και ώρα ενάρξεως την 18:00 (Διενέργεια
αρχαιρεσιών από 18:30 έως 20:30).
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής Γενικής Συνέλευσης.
Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2019-2020.
Έγκριση – τροποποίηση προϋπολογισμού νέας περιόδου.
Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Διαχείρισης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου περί ανακήρυξης επίτιμου μέλους
του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 4 § β του ισχύοντος καταστατικού.
Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν, επίσης, εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας και να την υποβάλλουν προς το Δ.Σ. το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. (τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 698728, Κουτούκη Θεοδώρα).
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 (Διενέργεια αρχαιρεσιών από 18:30 έως 20:30).

ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ