Παρατηρητήριο Απορριμμάτων: «Διάκριση από την Π.Ι.Ν. εις βάρος της Κέρκυρας»

Παρατηρητήριο Απορριμμάτων: «Διάκριση από την Π.Ι.Ν. εις βάρος της Κέρκυρας»

Κατά της Περιφερειακής Αρχής βάλλει το Παρατηρητήριο Απορριμμάτων Κέρκυρας λόγω της μη υποβολής αιτήματος προς τον «Δημόκριτο» για μετρήσεις περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω των πυρκαγιών στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, όπως έγινε στην περίπτωση της Κεφαλονιάς

18
Σεπτεμβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).  Ανακοίνωση εξέδωσε το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας, με αφορμή την απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να υποβάλλει αίτημα στον «Δημόκριτο» για μετρήσεις περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μετά τις πυρκαγιές στο ΧΥΤΥ της Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο, κάτι αντίστοιχο θα έπρεπε να έχει γίνει και μετά τις φωτιές στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Το ότι δεν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα και για την Κέρκυρα αποτελεί ξεκάθαρη διάκριση εις βάρος του νησιού από την Π.Ι.Ν., τονίζει στην ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο προσθέτοντας μάλιστα, ότι αναμένει να δοθούν στη δημοσιότητα οι μετρήσεις, τις οποίες υποχρεούται να κάνει ο ΦΟΔΣΑ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος, το Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας εκφράζει την ανησυχία του για το πώς γίνεται η διαχείριση των καμένων σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, καθώς βάσει νομοθεσίας αυτά θα έπρεπε να εναποτεθούν σε ΧΥΤΕΑ, δηλαδή σε χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου:

«Η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να υποβάλλει αίτημα στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προκειμένου να προβεί σε μετρήσεις μόλυνσης μετά τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στο ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς, αλλά και στο κέντρο ανακυκλώσιμων της Μεταμόρφωσης, αφενός μας ικανοποίησε, θεωρώντας αυτήνως την πλέον απαραίτητη ενδεδειγμένη ενέργεια, αφετέρου μας προκάλεσε μέγιστη έκπληξη το γεγονός ότι δε συνέβη κάτι αντίστοιχο στην περίπτωση των δύο πυρκαγιών,που είχαν πρωτοεκδηλωθεί στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας.

Ως  Παρατηρητήριο, ήδη από τον Ιούνιου μετά την πρώτη πυρκαγιά στο χώρο δεματοποίησης, είχαμε επανειλημμένως επισημάνει την αναγκαιότητα παρακολούθησης της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και του υπεδάφους από τα τοξικά αέρια, πλούσια σε διοξίνες, που εκλύονται από την καύση των απορριμμάτων και δη των πλαστικών, που επιφέρουν ανυπολόγιστες επιπτώσεις στον  ανθρώπινο οργανισμό, ενώ επιμείναμε ιδιαιτέρως στην ειδική διαχείριση που οφείλει να κάνει ο ΦΟΔΣΑ στα καμένα  απορρίμματα.

Προς την κατεύθυνση αυτή μάλιστα, ήλθαμε σε επικοινωνία με το εργαστήριο του ερευνητικού κέντρου «Δημόκριτος», το οποίο μας πληροφόρησε ότι για να μπορέσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσει σε μετρήσεις, αρκεί ένας επίσημος φορέας (Δήμος, Περιφέρεια, ΦΟΔΣΑ) να υποβάλλει επίσημο αίτημα.
Έτσι  απευθυνθήκαμε εν συνεχεία  στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Παρόλο, όμως, που υπάρχει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας να κατατεθεί από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αίτημα σε επίσημο θεσμοθετημένο φορέα ώστε να γίνουν μετρήσεις στην περιοχή του Τεμπλονίου προκειμένου να διαπιστωθεί η μόλυνση στην περιοχή, όσο και η εν γένει μέχρι σήμερα κατάσταση του ΧΥΤΑ, δυστυχώς ακόμη αναμένουμε πληροφόρηση από την Δήμαρχο για το πως και πότε θα γίνουν οι μετρήσεις, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να υποβληθεί το αίτημα εν τέλει από την Π.Ι.Ν. δεδομένου ότι η λήψη αποφάσεων πλέον για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει περάσει στην αρμοδιότητά της.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέραν των μετρήσεων για τη διαπίστωση της μόλυνσης της περιοχής Τεμπλονίου, έχουμε επανειλημμένως ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα οι μετρήσεις που υποχρεούται ο ΦΟΔΣΑ να κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω εργαστηρίου του νησιού στο ΧΥΤΑ Κέρκυρας.

Επειδή, πρόκειται για ξεκάθαρη διάκριση εκ μέρους της Π.Ι.Ν. η απόφαση για διενέργεια μετρήσεων, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, στο ΧΥΤΥ της Κεφαλονιάς,  όχι όμως και στον  ΧΥΤΑ Κέρκυρας.

Επειδή, το ενδιαφέρον των αυτοδιοικητικών οργάνων για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υγεία των κατοίκων του νησιού, αλλά και στο περιβάλλον, θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα της Π.Ι.Ν.χωρίς να κάνει διακρίσεις διοικητικών περιφερειών.

Για τους ανωτέρω λόγους, έστω και τώρα, την ύστατη αυτή στιγμή, εμμένουμε στην αναγκαιότητα να κατατεθεί αντίστοιχο αίτημα από την Π.Ι.Ν. και για την περιοχή του Τεμπλονίου μετά τις πρόσφατες δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο χώρο της δεματοποίησης.

Επίσης παραμένει επιτακτική η ανάγκη διενέργειας μετρήσεων βαρέων μετάλλων στην περιοχή από πανεπιστημιακό φορέα.

Ενώ, επαναφέρουμε το αναπάντητο έως σήμερα ερώτημά μας προς τον ΦΟΣΔΑ σχετικά με τον τρόπο που γίνεται, μετά τις πυρκαγιές, η διαχείριση των καμένων σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η ενδεδειγμένη εναπόθεσή τους θα ήταν σε ΧΥΤΕΑ (χώρος υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων), καθότι η τέφρα και το καμένο σκουπίδι υπάγονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων βάσει του Ν4042/2012».