Συλλυπητήριο της ΟΕΒΕΚ για την απώλεια του Γιώργου Τσερεμή

Συλλυπητήριο της ΟΕΒΕΚ για την απώλεια του Γιώργου Τσερεμή

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΟΕΒΕΚ). Με την είδηση της απώλειας του Γιώργου Τσερεμή, εκλεκτού συναδέλφου και Πρόεδρου του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κερκύρας,

10
Aυγούστου / 2020

συνήλθε εκτάκτως το ΔΣ και ομόφωνα αποφάσισε:
- Να εκδοθεί το παρόν συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τα βαθύτερα αισθήματα προς το στενό οικογενειακό  του περιβάλλον καθώς στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Κερκύρας για την πρόωρη απώλεια του συναδέλφου.
- Να συμμετάσχει με εκπροσώπους της στην εξόδιο ακολουθία.
- Αντί στεφάνου να  δοθεί ενίσχυση στο ίδρυμα Χαμόγελο του Παιδιού.
                                                                    


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

 
Κιτσάκης Κωνσταντίνος  Καλουδης Γεώργιος


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ