Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας για τη μη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας για τη μη στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων

Αδυναμία διοργάνωσης πολιτιστικών δρώμενων, αλλά και στήριξης των εκδηλώσεων των τοπικών φορέων, από πλευράς δημοτικής Αρχής Νότιας Κέρκυρας

06
Aυγούστου / 2020

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ).  Στην αδυναμία διοργάνωσης από πλευράς δημοτικής Αρχής πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και στήριξης των εκδηλώσεων των τοπικών πολιτιστικών φορέων, αναφέρεται δελτίο Τύπου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, το οποίο έχει ως εξής:

«Οι νομικοί περιορισμοί που ισχύουν σχετικά με την διοργάνωση δημόσιων υπαίθριων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2020 για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 δεν επέτρεψαν την διοργάνωση εκ μέρους του Δήμου Νότιας Κέρκυρας πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχε προγραμματίσει καθώς και την στήριξη εκδηλώσεων τοπικών πολιτιστικών φορέων με οικονομικά ή άλλα μέσα.  

Τούτο το γεγονός μας λυπεί ως Δημοτική Αρχή ωστόσο η προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε μια φάση δεύτερης έξαρσης του κορωνοϊού όπως αυτή που σήμερα αντιμετωπίζουμε, αποτελεί ηθικό καθήκον και νόμιμη υποχρέωση έναντι των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού

Δημόσια απευθύνουμε σύσταση προς κάθε ιδιωτικό φορέα που διοργανώνει εκδηλώσεις μικρής κλίμακας αυτή τη περίοδο να λάβει κάθε δόκιμο μέτρο προστασίας της δυνητικής διασποράς του ιού όπως αυτά ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. »
ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ