Ειδικό εφάπαξ βοήθημα για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων

Ειδικό εφάπαξ βοήθημα για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων

Αφορά πολίτες, των οποίων η πρώτη κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

05
Aυγούστου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ).  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, για  την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους και την επανασύνδεση της παροχής τους.

Προϋποθέσεις:

1.  Η αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.

2. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και τις 30/04/2020.

3. Οι προς εξέταση δικαιούχοι να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (πρώην Νομαρχία), Σαμάρα 13, 4ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2661362124, 2661362126.

Θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.7735/24-10-2020 απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας & Κοινωνικού Έργου
Ανδρέας Σκούπουρας


ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ