Χρηματοδότηση για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια διεκδικεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων

Χρηματοδότηση για Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια διεκδικεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων

Το αίτημα ένταξης του Δήμου στο σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την εκπόνηση Τ.Π.Σ. πέρασε χθες από το δημοτικό συμβούλιο

30
Ιουνίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ως πρώτο -κατ’ επείγον- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε, χθες (29/6) στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, στο Δημοτικό Θέατρο, αυτό που εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Δημήτρης Κατέχης και αφορούσε την υποβολή αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, την οποία έκανε η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε δημοτικής Ενότητας και σε συνδυασμό με τα κριτήρια, τα οποία όρισε το Υπουργείο (σ.σ. αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των δημοτικών Ενοτήτων), συνέταξε τις Τεχνικές Εκθέσεις για κάθε δημοτική Ενότητα, χωρίζοντας τες στις παρακάτω βαθμίδες προτεραιότητας:

- Πολύ υψηλή προτεραιότητα: Δ.Ε. Κερκυραίων, Ερείκουσας, Μαθρακίου, Οθωνών

- Υψηλή προτεραιότητα: Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Φαιάκων .

Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπήρξε αρχικά ένσταση για το ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα, που αφορά το πρόβλημα της πολεοδόμησης, που ταλανίζει εδώ και χρόνια περιοχές της Κέρκυρας, μπήκε στο δημοτικό συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, χωρίς να υπάρχει το χρονικό περιθώριο μελέτης από τους δημοτικούς συμβούλους.

Όπως εξήγησε, τόσο ο εισηγητής του θέματος, Δημήτρης Κατέχης, όσο και η Δήμαρχος, Μερόπη Υδραίου, το θέμα είναι όντως εξαιρετικά σοβαρό, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ωστόσο, δεν συζητείται η λύση του, αλλά η δυνατότητα ένταξης του Δήμου σ’ ένα σημαντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να προχωρήσει προϊόντος του χρόνου στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Ως εκ τούτου και μετά την έκφραση επιφυλάξεων σχετικά με την κατηγοριοποίηση των δημοτικών Ενοτήτων, το θέμα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο με μοναδική άρνηση αυτήν της Μαρίας Δρυ (Κέρκυρα 180).

ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ