2 εκατ. ευρώ από τον «Φιλόδημο» για έργα στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

2 εκατ. ευρώ από τον «Φιλόδημο» για έργα στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

ΛΕΥΚΙΜΜΗ(ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ). Εντάχθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο επιχορήγησης των νεοσύστατων Δήμων

13
Μαΐου / 2020

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας αφορά σε 12 υποέργα. Αυτά περιλαμβάνουν την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (δύο απορριμματοφόρα, ένα φορτηγό με αρπάγη, έναν εκσκαφέα και τρία επιβατικά οχήματα) καθώς και τεχνικά έργα δημοτικής οδοποιίας, αναβάθμισης κτηριακών υποδομών και εξωραϊσμού δημόσιων χώρων.   


Σε σχετικό δελτίο Τύπου, η Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας εκφράζει την ικανοποίηση της για την ένταξη στην πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση για τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας καθώς το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται από τα υποέργα του προγράμματος θα αναβαθμίσουν τόσο τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υπηρεσιών του Δήμου όσο και την ποιότητα ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του: «Η συνεπής προσπάθεια  για περαιτέρω διασφάλιση δημόσιων πηγών χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών του τόπου μας παραμένει για την Δημοτική Αρχή πρώτιστο μέλημα και ευθύνη».