Για τη μεταστέγαση των ειδικών σχολείων ενημέρωσε η υπεύθυνη Παιδείας του Δήμου τη «Μέλισσα»

Για τη μεταστέγαση των ειδικών σχολείων ενημέρωσε η υπεύθυνη Παιδείας του Δήμου τη «Μέλισσα»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία Κέρκυρας και το ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ»

06
Μαρτίου / 2020

επισκέφθηκε την Τετάρτη η Μαρία Ζερβού, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, για θέματα παιδείας και κοινωνικής προστασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

Από πλευράς του Συλλόγου, την υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Σπύρος Ζουμπουλίδης και η Αντιπρόεδρος Ζωή Κακαρούγκα, οι οποίοι την ενημέρωσαν για τα προβλήματα της αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα για τη αναγκαιότητα της άμεσης μεταστέγασης του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Κορακιάνας, το οποίο αφενός στεγάζεται σε ένα άκρως ακατάλληλο και επικίνδυνο κτίριο αφετέρου η στέγαση του είναι παράνομη αφού αντιβαίνει την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία  (Ν.3699/2008) και τη Διεθνή Σύμβαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία αναγνωρίστηκε από την Ελλάδα με το Ν.4074/2012, καθώς αποκλείει τη φοίτηση σε παιδία με κινητικά προβλήματα. 

Στη συνέχεια ενημερώθηκε για τα προβλήματα της συστέγασης του ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ» με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Τέλος ζήτησαν από την κ. Ζερβού ενημέρωση για την κατάσταση των Ειδικών σχολείων.
Η κ. Ζερβού απάντησε πως για το μεν Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Κορακιάνας έπειτα από προκήρυξη, βρέθηκε κατάλληλο κτίριο και στην παρούσα φάση διαρρυθμίζεται ο εσωτερικός του  χώρος, για το δε ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου έχει αποφασιστεί η άμεση μεταστέγαση του.

Στη συνέχεια η κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη προγράμματος Πελαγία Σαγιά την ξενάγησε στους χώρους του ΚΔΗΦ «ΜΕΛΙΣΣΑ» και την ενημέρωσε για το πρόγραμμα των νέων και τις δράσεις τους.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου «Η  κ. Ζερβού εξήρε την προσφορά του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία αλλά και του Προέδρου κ. Ζουμπουλίδη αφού έχουν επιφορτιστεί με ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο για τα άτομα με αναπηρία της τοπικής κοινωνίας».