Κυριακή 26.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Εργοθεραπευτή θέλει να προσλάβει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
15 Μαΐου 2024 / 13:44

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με συνέχιση της λειτουργίας του» με Κωδικό ΟΠΣ 6002687 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», ένα άτομο ειδικότητας Π.Ε. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ και εν ελλείψει αυτού ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συλλόγου https://melissa-amea-corfu.gr/, ή να επικοινωνήσουν είτε με την κα Ειρήνη Καραδημήτρη, γραμματέα του Συλλόγου, στο τηλέφωνο 2661047565, είτε με τον κο Ζουμπουλίδη, Πρόεδρο του Συλλόγου, στο τηλέφωνο 6945106118.

Προθεσμία υποβολής αίτησης με το σύνολο των δικαιολογητικών  ορίζεται η 28η Μαΐου 2024 και ώρα 14.00.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ