Στην Κέρκυρα δεν θα ισχύσει από το νέο έτος ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού

Στην Κέρκυρα δεν θα ισχύσει από το νέο έτος ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Λόγω της σύγχυσης που εξακολουθεί να επικρατεί να επικρατεί μεταξύ των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στην Κέρκυρα, σχετικά με το οικογενειακό ιατρό,

20
Δεκεμβρίου / 2018

για το κατά πόσον η εγγραφή είναι υποχρεωτική αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας ενημερώνει το κοινό ότι:
Η εγγραφή στον οικογενειακό ιατρό δεν είναι υποχρεωτική.
Για τους ασφαλισμένους που είτε δεν προλάβουν να εγγραφούν στον οικογενειακό γιατρό είτε δεν υπάρχει επάρκεια οικογενειακών γιατρών στην περιοχή τους (ή γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ), δεν θα αλλάξει τίποτα στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονταν ως σήμερα, δηλαδή θα συνεχίσουν να απευθύνονται είτε στους ιατρούς του ΕΣΥ είτε σε άλλους (πιστοποιημένους ιδιώτες), θα συνταγογραφούν τα φάρμακα και θα κάνουν τις εξετάσεις τους με τον ίδιο τρόπο. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους της περιοχής μας. Μπορούν να συνεχίσουν να εξετάζονται από τον ιατρό της επιλογής τους, χωρίς να χάνουν κανένα ασφαλιστικό δικαίωμα.
Στην Κέρκυρα καμιά αλλαγή δεν πρόκειται να ισχύσει από το νέο έτος, διότι στην περιοχή μας ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού απλά δεν υπάρχει. Στον νομό μας έχουν δηλώσει συμμετοχή μόλις ένας ιδιώτης γενικός ιατρός. Στον πρώην δήμο Κερκυραίων, οι κάτοικοι μπορούν να εξυπηρετηθούν ΔΩΡΕΑΝ μόνο στο ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ).
Οι κάτοικοι των πρώην δήμων μπορούν να εξυπηρετηθούν ΔΩΡΕΑΝ μόνο στα Τοπικά Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας έχει ως πάγια θέση ότι ένα υψηλού επιπέδου σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να καλύπτει ισότιμα όλους τους ασθενείς, στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας και να αντιμετωπίζει με σεβασμό τον ιατρικό κόσμο, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό της χώρας προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας. Είμαστε υπέρ του οικογενειακού ιατρού, ο οποίος όμως πρέπει να αποτελεί δικαίωμα του ασθενούς και όχι υποχρέωση.