Τρίτη 16.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

special needs

04 Οκτωβρίου 2019 / 08:25
Ανοίγοντας Χώρους Αρχαιολογικούς και Κληρονομιάς σε ΑΜΕΑ

Συνάντηση των εταίρων του έργου OHAS - Opening Heritage & Archaeological Sites for people with Special Needs, πρόγραμμα Ε.Ε ERASMUS+,

/ ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ