Παρασκευή 24.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Η άλλη άποψη για τις «τηλε-δίκες»

Κασσιανή Σκολαρίκη
31 Δεκεμβρίου 2020 / 11:53

Γράφει η Κασσιανή Σκολαρίκη, Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω, Υπεύθυνη Τομέα Δικαιοσύνης ΔΕΕΠ Κερκύρας

Με αφορμή του άρθρο του αξιαγάπητου συναδέλφου μου και προέδρου της ΔΕΕΠ Κερκύρας κου Ιωάννη Κοντού,  σχετικά με τις δίκες με τηλεδιάσκεψη  και θέμα «Είναι κάτι  που θέλουμε;» , αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την συμφωνία μου,  μόνο όσο αφορά το θέμα της εφαρμογής της νέας τακτικής διαδικασίας «εξ εγγράφων», ως μέτρο επιτάχυνσης  απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο όμως λόγω της απουσίας δια ζώσης εξέτασης μαρτύρων, δυσαρέστησε τους πολίτες.

Διαφορετικό όμως είναι το θέμα των τηλεδικών, στις οποίες υπάρχει ακροαματική  και δια ζώσης διαδικασία και η διαδικασία αυτή   μεταδίδεται συγχρόνως σε εικόνα και ήχο, στο μέρος στο οποίο διαμένουν οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι και οι μάρτυρες καθώς και στο δωμάτιο συνεδριάσεων. Στην Γερμανία από το έτος 2015,  η τηλεδιάσκεψη δεν εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως, αλλά εφόσον στο δικόγραφο το δηλώσουν ο δικηγόρος του ενάγοντος και συναινέσει και ο δικηγόρος του αντιδίκου.

Προβλέπεται να παραμένουν και άλλοι ακροατές στους χώρους της σύνδεσης και σε  περίπτωση διατάραξης της τάξης υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταλείψουν τον χώρο μετάδοσης οι ακροατές δι’ εντολής του διευθύνοντος τη διαδικασία. Αν δεν είναι δυνατό να διασφαλισθεί η απουσία τους, διακόπτεται η συνεδρίαση και προσδιορίζεται νέα δικάσιμος συζήτησης της υπόθεσης στο δικαστήριο. Επίσης το γερμανικό δίκαιο προβλέπει ότι αν διεξάγεται μια τηλεδιάσκεψη και παρεμβάλλονται τεχνικές βλάβες, έτσι ώστε το δικαστήριο ή οι συνδεόμενοι να μην μπορούν ν’ αντιληφθούν τη διαδικασία ή μέρη αυτής, ή να μην έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν, προκύπτει τότε σημαντική παραβίαση κατά της θεμελιώδους αρχής της προφορικής διαδικασίας, η οποία δύναται να προσβληθεί με έφεση ή αναίρεση.

Στη Νότια Κορέα δοκιμάζονται εδώ και χρόνια οι λεγόμενες « Τηλε-Δίκες» («Tele-Courts» και «Tele-Trials») και ήδη από το 1995 έχει εκδοθεί ένα ιδιαίτερο είδος «Τηλε- Δίκης» (Tele-Court-Act»). Στην Ιταλία λαμβάνει τώρα χώρα το μεγάλο έργο της λεγόμενης «Processo Telematico». Οι τεχνικές μοντέρνων μέσων πληροφόρησης, πληροφορίας και αυτοματοποίησης εφαρμόζονται επίσης στην Αγγλία, την Ουαλία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία και αλλού.

Η  διεξαγωγή της προφορικής συζήτησης και της αποδεικτικής διαδικασίας με την  τεχνική των τηλεδιασκέψεων, υπηρετεί την οικονομία της δίκης. Μπορεί ν’ απλοποιήσει σημαντικά τη δίκη, θέτοντας προς όφελος των συμμετεχόντων τη μοντέρνα τεχνική, επειδή μειώνει και  τα έξοδά της αλλά και την άσκοπη αναμονή των δικηγόρων και πολιτών  στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Προσωπικά λοιπόν , είμαι απόλυτα σύμφωνη.

Στην Ελλάδα με την  εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις αστικές δίκες, ευνοείται η δυνατότητα των διαδίκων για διαπραγματεύσεις μέσω της αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους στο γραφείο του διαμεσολαβητή. Εφόσον λοιπόν εφαρμοσθεί για όλες τις δίκες η τεχνική της απομαγνητοφώνησης και της αυτούσιας καταχώρισης στα πρακτικά των τεκταινομένων στην ακροαματική διαδικασία με τηλεδιάσκεψη,  θεωρώ ότι θα είναι σημαντική η πρόοδος  που θα επιτευχθεί.

Εύχομαι το 2021 η σκέψη όλων, ας είναι  στραμμένη στην ειρήνη, την  αγάπη, την αλληλεγγύη, την δημιουργία, την πρόοδο  και την  ηθική και πνευματική ευδαιμονία.

ΤΟ 2021 ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Σκολαρίκη Κασιανή
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω
Υπεύθυνη Τομέα Δικαιοσύνης ΔΕΕΠ Κερκύρας
Τηλ 6944677715
E mail: [email protected]