Σάββατο 13.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Κ. Κέρκυρας τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο
13 Ιουνίου 2024 / 15:24

17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (κτήριο πρώην Νομαρχίας)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (κτήριο πρώην Νομαρχίας – Διεύθυνση: Σαμάρα 13),  τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 19.00.

Ανακοινώσεις.

Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

Θέματα ημερησίας διατάξεως

 • Έγκριση Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.(Εισηγητής ο Δήμαρχος).
 • Παράταση της διάρκειας του «Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και συνέχιση συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». (Εισηγητής ο Δήμαρχος).
 • Πρόταση τριμερούς συνεργασίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με Υπ. Πολιτισμού και ΚΑΠΟΔΙΑΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ για αξιοποίηση του ΜΟΝ ΡΕΠΟ. (Εισηγητής ο Δήμαρχος).
 • Έγκριση αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου αρ.7 (φυλάκιο εισόδου) στο κτήμα Μον Ρεπό» στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του έργου «Συντήρηση, Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Ερείκουσας». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).
 • Έγκριση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Θεοφανή Τσιμπούλη).
 • α) Συγκρότηση – Ορισμός Μελών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και β) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης Αίθουσας Τέχνης «Θάνος Χρήστου» της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παρουσίαση της ετήσιας εικαστικής έκθεσης της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 • Έγκριση παραχώρησης Τμήματος Περιοδικών Εκθέσεων Περιστυλίου της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για οργάνωση και διεξαγωγή έκθεσης ζωγραφικής του κ. Παναγιώτη (Τάκη) Μεταλληνού ». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 • Συνεργασία της Πινακοθήκης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, για εγκατάσταση ηχητικού θόλου (Κήπος του Λαού).
 • (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
 • 200ετηρίδας της Ιονίου Ακαδημίας του Γκίλφορντ». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας Ιονίου Βουλής για τη διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος).
 • Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, της εκδήλωσης αγώνα επίδειξης μηχανοκίνητου αθλητισμού από τον σύλλογο FERRARI CLUB «Passione Rossa», στις 6 Οκτωβρίου 2024. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).
 • Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποτίων Νήσων». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).
 • Ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).
 • Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων καια του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Γαλάνης).
 • Ορισμός Αντιπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Κορακιάνας, Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Δημοτικού Ναού Αγίου Ισιδώρου». (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Θεοφανή Τσιμπούλη).