Πέμπτη 20.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Διαμαρτυρία προς την ΔΕΥΑΚ, από τον πρόεδρο της Δ.Κ. Ανω Παυλιάνας, Σπύρο Κοσκινά

ΔΕΥΑΚ
09 Μαΐου 2024 / 16:06

Υπηρεσία ΔΕΥΑΚ, συμβαίνουν τα απίθανα!

Το παρακάτω κείμενο είναι μαρτυρία από αυτά που συναντώ καθημερινά με την υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ. Είμαι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Παυλιάνας και ονομάζομαι Κοσκινάς Σπυρίδων, ίσως να είμαι και ο νεότερος εκλεγμένος πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας στην Κέρκυρα.

Το χωριό της Άνω Παυλιάνας αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα όσο αφορά το θέμα της ύδρευσης της, ένα πρόβλημα διαχρονικό - γνωστό, αυτό όμως που με παραξενεύει ιδιαίτερα είναι το γεγονός το ότι εγώ σαν πρόεδρος σύμφωνα με ένα δόγμα - αντίληψη που έχουν ορισμένοι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΚ είμαι υποχρεωμένος τις βλάβες που υπάρχουν να τις αντιμετωπίζω εγώ. Παράλληλα ένας μου διαμήνυσε, ότι είναι δουλειά του προέδρου να φτιάχνει τις βλάβες και γενικά να επιβλέπει το δίκτυο ύδρευσης του χωριού.

Υπάρχει πλήρης αμέλεια, με συνέπεια την καθημερινή μου ενασχόληση για να έχει το χωριό μου νερό, μαζί με διάφορους άλλους συγχωριανούς μου που οι άνθρωποι σε κάποιες περιπτώσεις είτε φτιάχνουν οι ίδιοι την ζημιά, είτε ακόμη βάζουν χρήματα από την τσέπη τους να πληρώσουν υδραυλικό για να φτιάξουν την ζημιά.

Οι φωτογραφίες που στέλνω είναι από αγωγό νερού που έχει σπάσει, είναι πάνω στο δρόμο για το χωριό με συνέπεια ακόμη και να προκληθεί ατύχημα, έχουν ειδοποιηθεί, έχουν ενημερωθεί αλλά τίποτα, με αποτέλεσμα να έχω καλέσει εξωτερικό υδραυλικό για να φτιαχτεί η βλάβη και να τον πληρώσω εγώ.

Βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα να χάνεται τεράστιος όγκος νερού σε μία περιοχή που έχει θέμα υδροδότησης, βλάβες πολλών ετών, οι οποίες έχουν δηλωθεί και έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιοι, αλλά αυτή η βλάβη είναι πάνω σε δρόμο για το χωριό με συνέπεια τυχόν ατύχημα. Ως άτομο με συνέπεια και συνείδηση θα κάνω αυτό που πρέπει, κάτι το οποίο δεν κάνουν αυτοί οι οποίοι οφείλουν να το κάνουν.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Παυλιάνας

Κοσκινάς Σπυρίδων