Τετάρτη 19.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Βραΐλα Αρμένη και Ιακώβου Πολυλά

ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17 Απριλίου 2024 / 11:03

Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Απριλίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης θα ισχύει για όλα τα οχήματα στις οδούς Βραΐλα Αρμένη και Ιακώβου Πολυλά την Πέμπτη 18/04 και την Παρασκευή 19/04 από τις 08:00 μέχρι τις 18:00 λόγω εργασιών οπτικών ινών.

Με ευθύνη του υπεύθυνου εργολάβου του έργου θα διασφαλίσει σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και ταχεία διέλευση από τις υπό εργασία οδούς των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και θα μεριμνήσει για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία που διαμένουν στην περιοχή.

Επιπρόσθετα για λόγους ασφαλείας τόσο των χρηστών των οδών όσο και των εργαζομένων, με ευθύνη του υπεύθυνου του έργου, να τοποθετηθεί προσωπικό της εταιρείας καθώς και πλήρη και κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση (κινδύνου, ρυθμιστική και πληροφοριακή) σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και την ενημέρωση τόσο των οδηγών, όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ