Παρασκευή 24.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ μεταφοράς απορριμμάτων της Β. Κέρκυρας στη ΜΕΑ Ηπείρου

Μεταφορά απορριμμάτων
29 Μαρτίου 2024 / 12:30

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.6.2024 έως 31.5.2026

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης και την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη  για την μεταφορά για δύο έτη 26.000 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων  Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη Δωδώνη.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταγράφει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), μέγιστης ποσότητας είκοσι έξι χιλιάδων τόνων (26.000t),του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, στις νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ-ΧΥΤ) του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.6.2024 έως 31.5.2026».

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης αναφέρει:

Η συνεχής προσπάθεια  του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, ο  προγραμματισμός και η υψηλή προτεραιότητα στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην προστασία του περιβάλλοντος και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ενδεδειγμένη υποδομή διαχείρισης στο νησί, δικαιώνεται με την αποδοχή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος  και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη του αιτήματος που υπέβαλε για την μεταφορά  εκτός Κέρκυρας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Αξίζει να επαναλάβουμε το υψηλό κόστος μεταφοράς που ξεπερνά τα 2,5 εκ. € και το πρόσθετο τέλος ταφής που ξεπερνά τις 300.000,00 € το χρόνο.