Πέμπτη 20.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Με τον Δικηγορικό Σύλλογο συναντήθηκαν στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
27 Μαρτίου 2024 / 15:18

Τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας σε θέματα που αφορούν τη νομική υποστήριξη των ωφελούμενων γυναικών

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ) Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, στα πλαίσια των επαφών δικτύωσης του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου με τοπικούς φορείς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών της δομής με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, παρουσία του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ. Χρήστου- Ηρακλή Σκούρτη.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Ξενώνα, ενώ τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας με το Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας, σε θέματα που αφορούν τη νομική υποστήριξη των ωφελούμενων γυναικών.

Η Πράξη «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων- Συνέχιση Λειτουργίας»,με κωδικό MIS/(OΠΣ): 6005052,  εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

ΦΩΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ