Κυριακή 26.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Την Παρασκευή 15/03 η 5η και 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
08 Μαρτίου 2024 / 14:24
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται ζωντανά με live streaming

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Παρασκευή 15/03 θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη και η έκτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας. Στην Πέμπτη (τακτική) συνεδρίαση που θα γίνει στις 18:00, τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι:

  1. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην περιοχή Αγ. Γορδίου Σιναράδων Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).

  1. Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).

3. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Φαιάκων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).

4. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας θέση Παχάτικα Κοινότητας Γαστουρίου της Δ.Ε. Αχιλλείων»

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).

5. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 3-38/27-2.2024 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί ορισμού Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας» (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.)

(Εισηγητές οι κ.κ. Δήμαρχος και Επικεφαλής των Παρατάξεων).

6. Εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διατήρησης ή μη των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).

7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).

8. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).

9. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Γιαννούλης).

10. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου μας με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην πιλοτική εφαρμογή παρέμβασης «Φιλικές Κοινότητες για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού – ΑΜΑΛΘΕΙΑ

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Γαλάνης).

11. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Ε. Παρελίων στο Σύλλογο «Green Pelekas Περιβαλλοντικός Σύλλογος»

 (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Θεοφανή Τσιμπούλη και Σπυρίδων Νεράντζης).

12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 2-14/2024 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού υπολόγου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπεύθυνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου για χρηματοδοτικά προγράμματα (Π.Δ.Ε.) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 2-15/2024 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί παροχής εξουσιοδότησης για τις διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου μας

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

14. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3-2/6.2.2024 (ΑΔΑ: ΨΒΓ346ΜΓ2Α-ΟΡΟ) Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Καρδόνας).

 

Ενώ για την Έκτη (Ειδική) Συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στις 21:00, η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για το έτος 2024, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

  1. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024

(Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

 

Οι συνεδριάσεις θα μεταδίδονται ζωντανά με live streaming

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βασίλης Πανταζόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Reading στις Στρατηγικές Σπουδές.