Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αυτό είναι το 11μελες Συμβούλιο Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
28 Φεβρουαρίου 2024 / 18:13

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως εξής:

1) Ανδρέας Φλώρος του Χρήστου, Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.

2) Δήμος Δημητριάδης του Αρχοντή, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Εσωτερικό Μέλος.

3) Παναγιώτης Βλάμος του Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Εσωτερικό Μέλος.

4) Ηλίας Γιαρένης του Αθανασίου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

5) Χριστίνα Μπενέκη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

6) Σωτήριος Λίβας του Σταύρου, Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

7) Ιωάννης Αλαμάνος του Παναγιώτη, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Εξωτερικό Μέλος.

8) Παναγιώτης Ζαφείρης του Γεωργίου, Καθηγητής, Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.

9) Κωνσταντίνος Λυκέτσος του Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Johns Hopkins University, Εξωτερικό Μέλος.

10) Ιωάννης Δραγώνας του Παναγιώτη, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εξωτερικό Μέλος.

11) Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ TELECOM ROMANIA, Εξωτερικό Μέλος.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρύτανη και ορίζουν τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.

Κατά τα λοιπά, η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου άρχεται την 1-09-2024 και λήγει την 31η-08-2028.