Κυριακή 21.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Μπιάγκης: Ερώτηση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τους ιδιοκτήτες κατοικιών προϋφιστάμενων του 1960

ΕΝΦΙΑ
14 Φεβρουαρίου 2024 / 12:08

"Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στα χωριά μας και στα ιστορικά κέντρα των πόλεων (όπως αυτό της Κέρκυρας) και δεν υπάρχει καμιά πρόνοια γι’ αυτούς ώστε να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου"

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΗΜ. ΜΠΙΑΓΚΗΣ): Το θέμα της εξαίρεσης από τη διαδικασία έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για εκατομμύρια συμπολίτες μας που ζουν ή διαθέτουν ακίνητα προϋφιστάμενα του 1960 φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών ο Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης.

Ο Βουλευτής στην ερώτησή του αναφέρει πως οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την προτεινόμενη μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα έτη 2024 και επόμενα, επί ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων, για φυσικές καταστροφές εξαιρούν ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών που διαμένουν σε χωριά αλλά και στα ιστορικά κέντρα των πόλεων της επικράτειας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν προβαίνουν σε ασφαλιστική κάλυψη για κίνδυνο σεισμού κατοικιών που προϋφίστανται του έτους 1960, παρότι ίσως διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για πυρκαγιά ή πλημμύρα.

«Η Πολιτεία αποκλείει από τη διαδικασία έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ εκατομμύρια συμπολίτες μας που ζουν ή διαθέτουν ακίνητα προϋφιστάμενα του 1960 και δεν εφαρμόζεται η ισχύς της αναλογικότητας στη θέσπιση των φορολογικών κινήτρων που απαιτούνται για τη θωράκιση των ιδιοκτησιών των πολιτών και της εθνικής οικονομίας απέναντι σε ακραία και έκτακτα φυσικά φαινόμενα», αναφέρει στην ερώτησή του ο Βουλευτής και συνεχίζει: «Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στα χωριά μας και στα ιστορικά κέντρα των πόλεων (όπως αυτό της Κέρκυρας) και δεν υπάρχει καμιά πρόνοια γι’ αυτούς ώστε να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου».

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

«Με τη διάταξη του άρθρου 44 του Νόμου 5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29.7.2023) και της εφαρμοστικής ΚΥΑ 1014/2024 (ΦΕΚ Β ́743/31.1.2024) προτείνεται η μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα έτη 2024 και επόμενα, επί ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων, για φυσικές καταστροφές, υπό προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αυτή εντάχθηκε στα προληπτικού χαρακτήρα μέτρα φορολογικών κινήτρων για τη θωράκιση των πολιτών και της εθνικής οικονομίας απέναντι σε ακραία, έκτακτα φυσικά φαινόμενα τα οποία ανατρέπουν τον ατομικό προγραμματισμό και τον γενικότερο εθνικό σχεδιασμό.

Την έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας σε κάθε είδους κατοικίες και όχι σε επαγγελματικά ακίνητα. Τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση θεωρούνται κατοικίες και δικαιούνται της έκπτωσης. Εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης (δηλαδή αυτός που πληρώνει τα ασφάλιστρα) είναι νομικό πρόσωπο, αλλά ασφαλίζει κατοικία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, τότε η έκπτωση χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο, στου οποίου το Ε9 περιλαμβάνεται η κατοικία αυτή. Η έκπτωση υπολογίζεται τόσο στον κύριο, όσο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο για τους κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας και σεισμού. Η ασφαλισμένη αξία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000€/ τμ των κύριων και βοηθητικών χώρων που αναγράφονται στην ίδια γραμμή του Ε9, έχουν τον ίδιο ΑΤΑΚ και τα εμβαδά τους συναθροίζονται κατά τον υπολογισμό της μείωσης, αποκλείοντας ένα σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων ιδιοκτητών. Για το έτος 2023 η ασφαλισμένη αξία αρκεί να ήταν τουλάχιστον 900€/τμ. Μεμονωμένο βοηθητικό κτίσμα που εμφανίζεται μόνο του με ξεχωριστό ΑΤΑΚ στο Ε9 δεν περιλαμβάνεται στον νόμο για την έκπτωση.

Για να δοθεί ολόκληρη η έκπτωση η κατοικία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για 365 ημέρες. Εφόσον είναι ασφαλισμένη για λιγότερες ημέρες θα δικαιούται αναλογική έκπτωση. Ακίνητο ασφαλισμένο για λιγότερες από 90 ημέρες εντός του ίδιου έτους δεν δικαιούται καμιάς έκπτωσης. Επίσης ακίνητο το οποίο δεν ήταν ασφαλισμένο και για τους τρεις κινδύνους αλλά με πρόσθετη πράξη τους συμπεριέλαβε, ο χρόνος έκπτωσης προσμετράται από την ημερομηνία έναρξης της πρόσθετης πράξης.

Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων με υπολογιζόμενο κόστος 26 εκατ. ευρώ για το 2024, 34 εκατ. ευρώ για το 2025, 42 εκατ. ευρώ για το 2026 και 50 εκατ. ευρώ για το 2027.

Δεδομένου ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν προβαίνουν σε ασφαλιστική κάλυψη για κίνδυνο σεισμού κατοικιών που προϋφίστανται του έτους 1960, του συγκεκριμένου μέτρου εξαιρείται ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών που διαμένουν σε χωριά αλλά και στα ιστορικά κέντρα των πόλεων της επικράτειας, παρότι ίσως διαθέτουν τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους ασφαλιστική κάλυψη για πυρκαγιά ή πλημμύρα.

Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από τη διαδικασία έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ εκατομμύρια συμπολίτες μας που ζουν ή διαθέτουν ακίνητα προϋφιστάμενα του 1960 και δεν εφαρμόζεται η ισχύς της αναλογικότητας στη θέσπιση των φορολογικών κινήτρων που απαιτούνται για τη θωράκιση των ιδιοκτησιών των πολιτών και της εθνικής οικονομίας απέναντι σε ακραία και έκτακτα φυσικά φαινόμενα.

Δεδομένου ότι, η Πολιτεία οφείλει να νομοθετεί αντιμετωπίζοντας ισότιμα τους πολίτες της χώρας και όχι να εξαιρεί με τους νόμους της αυτούς που επιλέγουν τα χωριά της περιφέρειας.

Δεδομένου ότι, μεγάλο μέρος των πολιτών δεν μπορεί να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις για την μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς το ακίνητο που διατηρεί είναι προϋφιστάμενο του 1960 και δεν μπορεί να έχει ασφαλιστική κάλυψη για σεισμό.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας να τροποποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου

5045/2023 για τη μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα έτη 2024 και επόμενα, επί

ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων, για φυσικές καταστροφές ώστε να μπορούν να

συμπεριληφθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και ασφαλισμένα ακίνητα προϋφιστάμενα του

1960;

2. Με ποιον τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο σας να ευεργετήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων

προϋφιστάμενων του 1960 που διαμένουν στα εν λόγω ακίνητα, είτε σε ιστορικά κέντρα πόλεων, είτε

στα χωριά της περιφέρειας και έχουν προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους πυρκαγιάς,

πλημμύρας;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Μπιάγκης 

Βουλευτής Κέρκυρας

ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής

 

Πάρις Κουκουλόπουλος

Βουλευτής Κοζάνης

ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής»

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ