Κυριακή 14.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής στο Δημ. Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας
26 Ιανουαρίου 2024 / 15:16

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα της Ιονίου Βουλής

καλείστε στη 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα είναι τακτική, δια ζώσης και θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα της Ιονίου Βουλής την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19.00.

Ημερήσια διάταξη 

Ανακοινώσεις. Ερωτήσεις στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου.

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας) (Εισηγητές ο Δήμαρχος και οι Επικεφαλής των Παρατάξεων).

2. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π.) (Εισηγητές ο Δήμαρχος και οι Επικεφαλής των Παρατάξεων).

3. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας» (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.) (Εισηγητές ο Δήμαρχος και οι Επικεφαλής των Παρατάξεων). 4. Ορισμός Προέδρου και του Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

5. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην τακτική Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος). 2 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) του LEADER/CLLD 2014 – 2020 & 2023 – 2027 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

7. Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Νεράντζης).

8. Ορισμός υπολόγου λογαριασμού, εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης και υπευθύνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου για τα χρηματοδοτικά προγράμματα (Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε). (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

9. Ορισμός υπολόγου εκπροσώπου για τις διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

10. Ορισμός ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2024 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

11. Ορισμός ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλόλητας Μίσθωσης για τη στέγαση και λειτουργία Σχολικών Μονάδων για το έτος 2024 (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

12. Ορισμός εκπροσώπων της οργανωτικής δομής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (Εισηγητής ο καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Γαλάνης).

13. Τροποποίηση – Προσαρμογή του καταστατικού της Επιχείρησης «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

14. Έγκριση σχεδίου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024 (Εισηγητής ο καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Χαλικιόπουλος).

15. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων υπηρεσιακών κινητών σε δικαιούχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

16. Έγκριση λειτουργίας της υπηρεσίας του χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία, της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες για το έτος 2024 (Εισηγήτρια η καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Θεοφανή Τσιμπούλη).

17. Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) Προγραμματικών Συμβάσεων (Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος).

18. Έγκριση αιτήματος Ιατρού Άγγελου Σπύρου – Αντιπροέδρου Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας περί παραχώρησης της χρήσης της Συνεδριακής Αίθουσας της Ιονίου Βουλής για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα τον γυναικείο καρκίνο (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).

19. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.