Πέμπτη 25.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

«Ημέρα ανεξαρτησίας» για τη ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας

ΔΙΑΔΕΥΑΚ
08 Ιανουαρίου 2024 / 10:35
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αποχώρηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πολυπόθητο ΦΕΚ για την αυτονόμηση της ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας, αντίκρυσε σήμερα ο Δήμαρχος Γιώργος Μαχειμάρης. 

Τέσσερα χρόνια μετά την τριχοτόμηση του Ενιαίου Δήμου Κέρκυρας, η επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης έγινε διαδημοτική, δημιουργώντας δυσλειτουργίες στην τοπική διαχείριση των ζητημάτων ύδρευσης, με τον Γιώργο Μαχειμάρη να πρωτοστατεί στη διεκδίκηση της αποχώρησης από το σχήμα.

Το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 7586/31.12.2023,της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, «Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας θεωρείται καθολικός διάδοχος στην κινητή και ακίνητη περιουσία της ΔΙΑΔΕΥΑ Κέρκυρας που του αντιστοιχεί και που περιέρχεται σε αυτόν - βάσει των διοικητικών, γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων σύμφωνα και με την από 14-12-2023 απόφαση κατανομής στον αποχωρούντα Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών συμπεριλαμβανομένου του κάθε είδους εξοπλισμού που εξυπηρετεί και συνδέεται λειτουργικά με τα ακίνητα που μεταβιβάζονται.

Οι εκκρεμείς δίκες καθώς και τυχόν άλλες δικαστικές υποθέσεις που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας αναλαμβάνονται από τον εν λόγω Δήμο χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές.

Απαιτήσεις τρίτων, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, μετρητά και παρακρατημένες εγγυήσεις που αφορούν στον αποχωρούντα από τη ΔΙΑΔΕΥΑ Κέρκυρας Δήμο Βόρειας Κέρκυρας βαρύνουν τον εν λόγω Δήμο»

Τέλος Γενάρη

Όπως αναφέρει στην "Ε" ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας με έκδηλη ικανοποίηση, άμεσα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση καταστατικού αυτόνομης δημοτικής επιχείρησης καθώς και συγκλιση του δημοτικού συμβουλίου. «Στόχος μας είναι μέχρι τέλος Γενάρη να έχει συσταθεί το νέο νομικό πρόσωπο».  

Όπως διευκρινίζει ο Γ. Μαχειμάρης, η νέα, αυτόνομη ΔΕΥΑ, φυσικά και θα συνεργάζεται με τους άλλους Δήμους για μεγάλα έργα, όπως τα φράγματα, και όπου αλλού χρειάζεται, αλλά κατά άλλα θα έχει την ευχέρεια να διαχειρίζεται "τα του οίκου της" σε τοπική κλίμακα.

Ερωτηματικό

Η υπόθεση ωστόσο, έρχεται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση νομοσχεδίου του Υ πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα προβλέπει τη συγχώνευση του έργου των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) σε νέα μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα, που θα αναλάβουν ευρύτερες περιοχές αρμοδιότητας -αρκετές φορές όλη την αντίστοιχη Περιφέρεια.

Ο Γιώργος Μαχειμάρης αναφέρει χαρακτηριστικά «αυτό είναι απλώς ένα νομοσχέδιο, εμείς προχωρούμε ακάθεκτοι και θα αντιμετωπίσουμε κατάλληλα οποιαδήποτε κίνηση της κυβέρνησης». 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

Απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δημοσιογράφος στην Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση», στον ιστότοπο enimerosi.com και στο EN-The Magazine. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση για την ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων.