Παρασκευή 12.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR

Επιμελητήριο Κέρκυρας
20 Δεκεμβρίου 2023 / 15:00

Η Γενική Συνέλευση διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει για την συμμετοχή του στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR και στη Γενική Συνέλευση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας εκπροσωπήθηκε από τον Σπύρο Σπαή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο του Ετήσιου Φόρουμ με θέμα "Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στις Οικονομίες των νησιών της ΕΕ," το Επιμελητήριο Κέρκυρας συνέβαλε ενεργά.

Θεματικές ενότητες

Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και σε συνεργασία με πολλούς εταίρους, περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες: «Η Φωνή των Νησιωτών», «Εθνικές, Περιφερειακές και τοπικές πολιτικές προσαρμογής των νησιών στην κλιματική αλλαγή» και «Πρωτοβουλίες και απαντήσεις των Ευρωπαϊκών θεσμών της ΕΕ επί των αιτημάτων των νησιών».

Στο πλαίσιο της συνέλευσης, ο κ. Σπαής ανέδειξε το ζήτημα των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, εστιάζοντας στις αποφάσεις που εκδίδονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Σπαής κατέθεσε υπόμνημα στον πρόεδρο του INSULEUR, Joseph Borg, καλώντας τον να προβεί σε παρέμβαση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το υπόμνημα επικεντρώνεται στο μεταφορικό ισοδύναμο και την ανάγκη για αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1407/2013 ("Κανονισμός De minimis").

Επιπλέον, το υπόμνημα προτείνει την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα νησιά, προσφέροντας έτσι μια ισορροπημένη και δίκαιη προσέγγιση στην επίλυση των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Στις εργασίες του INSULEUR παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής Νησιωτικών Περιφερειών και Ορεινών Περιοχών Μάνος Κόνσολας, όπου ο κ. Σπαής τον ενημέρωσε για το πρόβλημα των ανισοτήτων που υπάρχουν στα νησιά μας και του επέδωσε το σχετικό υπόμνημα.

Το INSULEUR, υποστηριζόμενο από διάφορες οργανώσεις, αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα ελληνικά νησιά και προσκαλεί όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ακούσουν τη φωνή των νησιωτικών κοινοτήτων και να αναλάβουν δράση για την προώθηση της δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας. Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στο INSULEUR αποτελεί σαφή ένδειξη της αφοσίωσής του για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά και της επιδίωξής του να επιτύχει δίκαιες λύσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς εταίρους.

ΦΩΤΟ@ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ