Κυριακή 21.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Το αιολικό πάρκο στα Διαπόντια στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ανεμογεννήτριες
30 Nov 2023 / 16:50

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το μείζον ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας ανεμογεννητριών στη θαλάσσια περιοχή των ακριτικών Διαποντίων Νήσων θα συζητηθεί στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ., με φυσική φυσική παρουσία, και με τηλεδιάσκεψη. 

Ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ  1ο: 13η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα.
                      Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής. 

ΘΕΜΑ  2ο: 14η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα. Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων 

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Βόρειας Πελοποννήσου (ΕL02).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα

 

ΘΕΜΑ 5ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL04).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕL05).

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα

Photo: Pixabay