Τετάρτη 28.02.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημ. συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Δημοτικό συμβούλιο
20 Nov 2023 / 15:38

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί η 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, η οποία θα είναι Κατεπείγουσα και θα διεξαχθεί δια ζώσης και μόνον.

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έκδοση κειμένου ψηφίσματος όσον αφορά στο αιολικό πάρκο που θα χωροθετηθεί στα Διαπόντια Νησιά ενόψει της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Κατέχης).

Έγκριση α) παράτασης της διάρκειας του «Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και β) συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

Έγκριση α) παράτασης της διάρκειας του «Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας» και β) συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

Έγκριση αιτήματος της εταιρείας ENACT Α.Ε. περί αναπροσαρμογής του τιμήματος, λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Σερεμέτης).

Έγκριση αιτήματος της εταιρείας ENACT Α.Ε. περί αναπροσαρμογής του τιμήματος, λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων κατά το μήνα Οκτώβριο 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας λήξης της παροχής υπηρεσίας: «Μυοκτονία, εντομοκτονία, απολυμάνσεις & οφιοαπώθηση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Σκούπουρας).

Έγκριση α) επικαιροποίησης Συμφωνητικού Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης-ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», για την επιχορήγηση του έργου (Πράξης) με την ονομασία «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου στην πόλη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και β) παροχής εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο, ως εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Σκούπουρας).

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Apollo Lands" του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Χρυσούλα Τόμπρου - Γκίνη).

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων σχολικών κτιρίων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτα Τζάννε).

Πρόθεση έγκρισης αιτήματος από το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού περί απαλλαγής του από τα δημοτικά τέλη (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτα Τζάννε και Ανδρέας Σκούπουρας).

Πρόθεση έγκρισης αιτήματος από την Ένωση Προσκόπων Κέρκυρας περί απαλλαγής του από τα δημοτικά τέλη (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτα Τζάννε και Ανδρέας Σκούπουρας).