Τετάρτη 29.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ν. Μουζακίτης: «Αμετάκλητη η αυτονόμηση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από τη ΔΙΑΔΕΥΑΚ»

ΔΕΥΑΚ
08 Nov 2023 / 09:44

Απάντηση του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας Βόρειας Κέρκυρας, στην πρόσφατη ανακοίνωση της Μερόπης Υδραίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Η αυτονόμηση και η δημιουργία ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας είναι αδιαπραγμάτευτη θέση, επί τέσσερα συνεχή χρόνια, επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Βόρειας Κέρκυρας, μέλος του ΔΣ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ Νίκος Μουζακίτης, σε απάντηση πρόσφατης δήλωσης της Προέδρου του οργάνου, Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπης Υδραίου:

«Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και των εκπροσώπων του από την αρχή και καθόλη τη διάρκεια  της θητείας στο ΔΣ  του διαδημοτικού οργάνου «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Δήμων Κέρκυρας - ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ», είναι η αυτονόμηση και η δημιουργία ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας. Επί τέσσερα συνεχή χρόνια -χωρίς να υπάρχει λόγος- η λειτουργία του διαδημοτικού οργάνου διέπεται από «εξευτελιστικές» εξάμηνες παρατάσεις.

Με το σκεπτικό αυτό και με δεδομένο ότι λήγει η παράταση λειτουργίας της ΔΙΑΔΕΥΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και η παραμονή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο διαδημοτικό όργανο στις 31-12-2023, οι όποιες αποφάσεις  και  το σκεπτικό  τους διέπονται από τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του, αυστηρά και μόνο μέχρι 31-12-2023.

Ουδεμία άλλη απόφαση δεν αποδεχόμεθα, πέραν εκείνων που απαιτούνται αφενός προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της διαδημοτικής επιχείρησης, αφετέρου αυστηρά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αποχώρησης και της ομαλής μετάβασης των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων-υποχρεώσεων στην  αυτόνομη ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας και πάντως όχι πέραν της 31-12-2023.

Σημειωτέον ότι  στην «τακτική  χειραγώγησης», οι ίδιες ενέργειες ακολουθήθηκαν και λίγο πριν παραλάβουμε ως νέες δημοτικές αρχές το 2019.

Επαναλαμβάνουμε -για πολλοστή φορά- πως –έως την οριστική αποχώρηση- η όποια συναίνεση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κινείται στην κατεύθυνση αυστηρά και μόνον της εύρυθμης λειτουργίας του διαδημοτικού οργάνου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και της κοινωνίας του. Οποιαδήποτε απόφαση δέσμευσης των νέων δημοτικών αρχών είναι «αντιδεοντολογική και καταχρηστική».