Τετάρτη 29.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δια ζώσης συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου ζητά η Εκκίνηση

Εκκίνηση
30 Οκτωβρίου 2023 / 19:45

«Στους δύο μήνες της παρούσας Δημοτικής Θητείας που απομένει επιβάλλεται το Δ.Σ. να λειτουργήσει όπως αρμόζει στο ανώτατο όργανο διαβούλευσης και απόφασης του τόπου»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μικρότερο αριθμό θεμάτων και συνεδριάσεις δια ζώσης ζητά η πράταξη Εκκίνηση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:

«Ζητάμε να πραγματοποιηθούν δια ζώσης Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με έναν λογικό αριθμό θεμάτων ανά Συνεδρίαση. Αν υπάρχει  υπόνοια ότι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι λείπουν, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί είτε διαπαραταξιακή είτε επικοινωνία με όλους τους Επικεφαλείς των Παρατάξεων προκειμένου να επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται.

Υπάρχουν θέματα που πράγματι είναι υπηρεσιακά, περιλαμβάνονται όμως και θέματα πολύ σημαντικά όπως το Σ.Β.Α.Κ. τα οποία χρήζουν ενδελεχούς συζήτησης και τα οποία πρέπει να λάβουν την προσοχή που απαιτείται. Στους δύο μήνες της παρούσας Δημοτικής Θητείας που απομένει επιβάλλεται το Δ.Σ. να λειτουργήσει όπως αρμόζει στο ανώτατο όργανο διαβούλευσης και απόφασης του τόπου».

Με εκτίμηση.

Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα   

ΦΩΤΟ@ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΡΧΕΙΟΥ