Τρίτη 23.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρ. Κέρκυρας με 75 θέματα

Δημοτικό συμβούλιο
27 Οκτωβρίου 2023 / 12:11

Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στις 19.00 με τηλεδιάσκεψη

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε κατεπείγουσα συνεδριαση καλέι το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας ο πρόεδρος Δημήτρης Μεταλληνός. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και μόνο, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19.00. Θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση για τη δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών εντός των ορίων του Δήμου μας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός) (Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 10-9/21.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΙΒΥ46ΜΓ2Α-ΔΞΑ) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την τιμολογιακή πολιτική εγκατάστασης Σ.Μ.Α. και διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και πρασίνων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης) (Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Έγκριση για την αγορά ακινήτου για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Αλεπού της Κοινότητας Αλεπούς, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού) (Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

4. Εισήγηση για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» από την κατάργηση των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελών Επιχειρήσεων, που προβλέπεται από το ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α’/6.10.2023) (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπυρίδων Μωραίτης).

5. Επικαιροποίηση αιτήματος περί παραχώρησης της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιµένα Κέρκυρας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

6. Πιλοτική Δράση «Επιδότηση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σύνολο των συνταξιούχων».

7. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 16-132/30.5.2023 με θέμα «Αποδοχή της υπ. αριθμ. 8-6/30-5-2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κέρκυρας περί της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»(Χρησιδάνειο) έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης αυτών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» και παροχή εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης του Χρησιδανείου (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

8. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9. Έγκριση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Εξωτερικοί Συνεργάτες και υπηρεσίες του έργου JUMP του προγράμματος INTERREG V-A Greece - Italy 2014- 2020» της Πράξης «Joint Urban Measures for creative players (JUMP)» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

10. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων & Υπαίθριων χώρων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων»

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

12. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επείγουσα αντιμετώπιση

κατολισθητικών και λοιπών φαινομένων στο Δήμο Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. μετά από έντονα καιρικά και

πλημμυρικά φαινόμενα – Περιοχή Οικισμού Βιρού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος

Καλόγερος).

13. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.

Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

14. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

15. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

17. Έγκριση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

18. Αποδοχή β’ φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

19. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

20. Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

21. Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων και Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

22. Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Φαιάκων Δ.Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

23. Έγκριση χορηγήσεως 7ης παράτασης στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος ΜΟΝ ΡΕΠΟ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

24. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Υποδομές και έργα JUMP» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

25. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος

Καλόγερος).

26. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων Δ.Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καλόγερος).

27. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Επισκευή κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

28. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα ΜΟΝ ΡΕΠΟ στη ΔΕ Κερκυραίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Αχίλλειων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

30. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

31. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή πλατείας Αγίου Ιωάννη» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

32. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 21 – 264/1.8.2023 (ΑΔΑ: 617Ζ46ΜΓ2Α-Η0Σ) περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

33. Έγκριση εγκατάστασης «ΑΕΡΟΫΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟY ΘΟΛΟY ΜΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΫ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟ 2 ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» για την κάλυψη αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Αλυκών της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

34. Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο «Υποδομές & Έργα JUMP» για την καταβολή αποζημίωσης (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

35. Έγκριση αιτήματος για τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής πριμ για το έργο «Έργα

συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» (Εισηγητής ο

Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

36. Έγκριση αιτήματος για τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής πριμ για το έργο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

37. Έγκριση αιτήματος για τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής πριμ 5% για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων β’βάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

38. Έγκριση αιτήματος για τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής πριμ 5% για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων και Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

40. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

41. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής) του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης & Επανάχρησης Διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

42. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

43. Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

44. Έγκριση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ εξαμήνου 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 24-3/10.7.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΙΣ46ΜΓ2Α-ΥΜΡ) Απόφασή της (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

45. Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

46. Τροποποίηση της αριθμόν 4-29/24.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΖΜ46ΜΓ2Α-ΩΩ3) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τον Διαποντίων Νήσων» για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 5χ5 Κρήνης» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).

47. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ στην Ερείκουσα» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).

48. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή αγωνιστικού στίβου ταρτάν μπάσκετ στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτα Τζάννε).

49. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Γηπέδου 5Χ5 Μαθρακίου» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

50. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – συντήρηση γηπέδου στους Οθωνούς» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

51. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Κοντοκαλίου» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

52. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

53. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 (διάρκεια) της σύμβασης με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τη λύση και εκκαθάριση της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ., κατόπιν αιτήματος των εκκαθαριστών (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

54. Έγκριση χορηγήσεως παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη δημιουργία και υποβολή φακέλου για τη δράση ψηφιακός μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

55. Έγκριση πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού υλικού άνευ αξίας και καταστροφής αυτού εκ της Διευθύνσεως Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

56. Έγκριση α) μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση στο Δήμο μας δικτύου δωρεάν wifi και ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Wifi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και β) παροχής εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

57. παράτασης συμβατικής προθεσμίας παράδοσης υλικών της σύμβασης της Α.Π. 26715/21.07.2023 «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και ειδικότερα το Σύστημα ηλεκτρονικής προτεραιότητας και Tablet Αξιολόγησης» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

58. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμόν 4-34/24.2.2023 (ΑΔΑ: ΡΗΖΔ46ΜΓ2Α-7Θ3) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ.ΠΗ. για «Διάθεση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στις εγκαταστάσεις του Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ.ΠΗ. (ΜΕΑ ΧΥΤ) στην Ήπειρο» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

59. Έγκριση 7ου πρακτικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» περί αναμόρφωσης (1ης) του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

60. Έγκριση οικονομικών απολογισμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» ετών 2019, 2020, 2021 και 2022 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

61. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 9-6/28.11.2022 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», περί αποδοχής της δωρεάς στην Πινακοθήκη δύο έργων του ζωγράφου και γλύπτη Παναγιώτη Σουρτζίνου (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

62. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-4/7.2.2023 Αποφάσεως του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί καταβολής από Δήμο μας έκτακτης επιχορήγησης (Εισηγήτρια η Πρόεδρος κα Μαρία Ζερβού).

63. Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων Σχολικών Κτιρίων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

64. Έγκριση κατανομής ποσού γ’ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2023, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

65. Έγκριση κήρυξης ως άγονης της Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Μίσθωσης Ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία των σχολικών μονάδων: 8ου Νηπιαγωγείου Κέρκυρας, Νηπιαγωγείου Γουβιών, Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη, Νηπιαγωγείου Λιαπάδων.

66. Λήψη απόφασης α) για την έγκριση επικαιροποίησης Συμφωνητικού Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και την EQUAL SOCIETY - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», για την επιχορήγηση του έργου (Πράξης) με την ονομασία «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» και β) για την παροχή εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο, ως εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

67. Λήψη απόφασης α) περί εγκρίσεως επικαιροποίησης Συμφωνητικού Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και την EQUAL SOCIETY - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο ΠΕΠ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», για την επιχορήγηση του έργου (Πράξης) με την ονομασία «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»και β) περί παροχής εξουσιοδότησης στη Δήμαρχο, ως εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

68. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου για το έτος 2024 (Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ιωάννης Σερεμέτης και Θεοχάρης Γιώτης).

69. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2024 για το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

70. Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων

Νήσων για το έτος 2024 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

71. Παράταση υλοποίησης έργου «Network for traditions and heritage in music» και ακρωνύμιο «Apollo Lands» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και παράταση συμβάσεων αναδόχων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

72. Έγκριση ονομασίας πλατείας επί της οδού Κολοκοτρώνη σε «Πλατεία Ερνί Γκιγιώμ

Ντιφούρ», κατόπιν σχετικής γνωμοδοτικής Αποφάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας

Κερκυραίων (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γ. Μεταλληνός).

73. Αντικατάσταση Μελών από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων στο Διοικητικό Συμβούλιο

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

74. Αντικατάσταση Μελών από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα παιδείας κα Μαρία Ζερβού).

75. Έγκριση παράτασης της διάρκειας του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μαρία Ζερβού).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της Συνεδριάσεως συνίσταται στο γεγονός ότι:

α) σύμφωνα α) με το άρθρο 2 τον ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και β) του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων" και

β) τα θέματα αφορούν στη λειτουργία του Δήμου και υπάρχουν προθεσμίες. Ο λόγος του κατεπείγοντος τεκμηριώνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός