Πέμπτη 18.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Υπογραφή συμβάσεων για την πυροπροστασία των σχολείων

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
07 Σεπτεμβρίου 2023 / 18:14

Η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, παρουσία του Αντιδήμαρχου Τ.Υ. Νίκου Καλόγερου, υπέγραψε τις συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ). Σε ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ασφάλειας των σχολείων προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, παρουσία του Αντιδήμαρχου Τ.Υ. Νίκου Καλόγερου, υπέγραψε τις συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου.

Οι μελέτες αφορούν σε όλα τα σχολεία των ακόλουθων Δημοτικών Ενοτήτων:

-Κερκυραίων: 19 Νηπιαγωγεία, 22 Δημοτικά και 17 Γυμνάσια-Λύκεια

-Φαιάκων: 4 Νηπιαγωγεία, 3 Δημοτικά και 3 Γυμνάσια-Λύκεια

 -Παρελίων:7 Νηπιαγωγεία, 4 Δημοτικά και 1 Γυμνάσιο –Λύκειο

-Αχιλλείων: 7 Νηπιαγωγεία, 6 Δημοτικά και 2 Γυμνάσια-Λύκεια

-Παλαιοκαστριτών: 3 Νηπιαγωγεία, 3 Δημοτικά και 2 Γυμνάσια –Λύκεια

Η ασφάλεια και οι εύρυθμες συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν και παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για μας, δήλωσε η Δήμαρχος αναφέροντας επιπρόσθετα ότι η ανάθεση των συγκεκριμένων μελετών, προϋπολογισμού 123.000 ευρώ περίπου, έχουν ως στόχο την αξιολόγηση και τη βελτίωση των μέτρων πυρασφάλειας σε όλα τα σχολεία του Δήμου.

 Οι βασικοί στόχοι της μελέτης σχολικής πυροπροστασίας περιλαμβάνουν:

-Το φυσικό αντικείμενο, που περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών πυροπροστασίας, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται σχεδία κάτοψης, τεχνική περιγραφή των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας καθώς και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

-Αξιολόγηση τρεχόντων μέτρων πυρασφάλειας: Μια διεξοδική αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδομής πυρασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών πυρκαγιάς, των σχεδίων εκκένωσης, των συστημάτων πυρόσβεσης και των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

-Προσδιορισμός τρωτών σημείων: Εντοπισμός πιθανών αδυναμιών και τρωτών σημείων στα συστήματα πυροπροστασίας και πρόταση λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

-Συστάσεις για βελτίωση: Παροχή ολοκληρωμένου συνόλου συστάσεων και σχεδίων δράσης για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα σχολεία μας.

Η Δήμαρχος δήλωσε: «Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας στα σχολεία είναι υψίστης σημασίας. Με τις μελέτες αυτές προχωράμε σε ένα ακόμη προληπτικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι τα σχολεία μας είναι εξοπλισμένα με τα καλύτερα δυνατά μέτρα πυροπροστασίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσπάθειά μας για δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για μάθηση».

ΦΩΤΟ@ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ