Παρασκευή 21.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Νεράντζης: «Σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλεια του Βίδο»

Σπύρος Νεράντζης
21 Αυγούστου 2023 / 13:14

Χωρίς εξοπλισμό οι περισσότεροι πυροσβεστικοί σταθμοί - πυροσβεστικές φωλιές

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό πυροσεβστικών σταθμών και φωλιών διαπιστώνει σε καταγραφή του ο Σπύρος Νεράντζης, επικεφαλής της παράταξης «Η Κέρκυρα Ψηλά».

Η ανακοίνωσή του

Με γνώση, τόλμη, όραμα και αγάπη για τον τόπο μας, ας δούμε Εξαρχής την πυρασφάλεια στην νησίδα Βίδο και τι πρέπει να κάνουμε άμεσα για το 2024.

Μετά την καταγραφή που κάναμε διαπιστώσαμε ότι για το 2024 είναι επιτακτική ανάγκη να προετοιμαστούμε για να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις στο υπάρχον δίκτυο πυρασφάλειας:

1. Στο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ δίκτυο πυρασφάλειας του κατασκηνωτικού κέντρου
- σε σύνολο 12 καινούργιων (2022) πυροσβεστικών φωλιών λείπουν 4 μάνικες, 4 αυλοί και δύο ερμάρια.
- Σε σύνολο 5 πυροσβεστικών σταθμών, λείπει και από τους 5 όλος ο εξοπλισμός.

Δυστυχώς οι παραπάνω ελλείψεις εντοπίστηκαν, γύρω από τον χώρο που φιλοξενούνται καθημερινά τα παιδιά της Δημιουργικής Απασχόλησης (τραπεζαρία και τουαλέτες).

2. Στο υπόλοιπο νησί:
- Σε σύνολο 19 πυροσβεστικών φωλιών μόνον οι 2 είναι κομπλέ. Λείπουν:
1) 17 μάνικες
2) 17 αυλοί (υπάρχουν ορισμένοι και πρέπει να ελεγχθούν πρώτα)
3) 7 βάνες χρήζουν αλλαγής
4) 9 ερμάρια που λείπουν και
5) 9 ερμάρια που χρήζουν αλλαγής

- Υπάρχει ένας Πυροσβεστικός σταθμός και είναι κενός.

3. Επιπλέον απαιτούνται (στο υπάρχον δίκτυο):
- Τοποθέτηση ενός δίστομου κρουνού που υπάρχει
- 4 επιπλέον πυροσβεστικές φωλιές  (υπάρχει η ανάλογη υποδομή σύνδεσης)
- Αλλαγή σε 6 βάνες που υπάρχουν στους δίστομους κρουνούς
- Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της υπάρχουσας στις αποθήκες του Δήμου μας, αντλίας ή αγορά νέας στο κομμάτι του νησιού που είναι απροστάτευτο (στην περιοχή που βρίσκεται το Σέρβικο Μαυσωλείο.

Ο προϋπολογισμός όλων των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 13.500 (δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)

Νεράντζης Σπύρος