Πέμπτη 23.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Δήμος Β.Κέρκυρας: Δέσμη μέτρων στήριξης πληγέντων της φωτιάς

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
04 Αυγούστου 2023 / 15:10

Ανοιχτή για αιτήσεις η ηλεκτρονική πλαρφόρμα arogi.gov.gr μέχρι και τις 16 Αυγούστου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλαρφόρμα arogi.gov.gr , για την υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση πρώτης αρωγής. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και την 16η Αυγούστου 2023

ΓΙΑ :

 • τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023 και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης,
 • τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023 και επιθυμούν να λάβουν πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής,

Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία λειτουργεί με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων έως και την 16η Αυγούστου 2023.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας Ειδικότερα: Οι κοινότητες Λουτσών, Περίθειας και Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου και οι κοινότητες Κασσιώπης, Σινιών, και Νισακίου της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας,

 1. Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για σοβαρές υλικές ζημιές και 4.000 ευρώ για πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς -με την εξαίρεση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα- αλλά συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που έχουν πληγεί και βρίσκονται στις ως άνω περιοχές. Μετά την πρώτη αρωγή θα ακολουθήσει προκαταβολή στο 20% της εκτιμηθείσας ζημιάς και, φυσικά, το τελικό ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των ζημιών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

 1. Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής

Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες, ή σε 5.000 ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.

.Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και να έχει κριθεί:

 • επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου ή
 • προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας.

Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, θα οριοθετηθούν οι πληγείσες περιοχές και θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, η οποία θα αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΕΠΙΣΗΣ: εξελίσσονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας τα παρακάτω μέσω των κλιμακίων  :

1.ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ) Ιωαννίνων:  η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (στο Δημαρχείο στην Αχαράβη από την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023 έως και τις 14 Αυγούστου). 

2.Γενική Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων φυσικών καταστροφών  και κρατικής αρωγής του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών: η καταγραφή ζημιών σε κτιριακές υποδομές σε κατοικίες και επιχειρήσεις.  

 

Παράλληλη δέσμη μέτρων στήριξης :

 • Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης
 • Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή
 • Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων
 • Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
 • Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  Η  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΗΛ:26633 60427 ,κιν. 6944547604 Κορμαρής Χρήστος Αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  και 26630 64268 , κιν.6974008747 Βάρελης  Γεράσιμος ειδικός σύμβουλος Δημάρχου. Γραμματεία Δημάρχου 26633 60155).

2.ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ