Παρασκευή 12.04.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ σε δασικές περιοχές και NATURA της Κέρκυρας

Καύσωνας
21 Ιουλίου 2023 / 16:13

Την 22-07-2023 από τις 19:00 έως την ανατολή του ηλίου της επόμενης ημέρας και την 23-07-2023 από τις 19:00 έως την ανατολή του ηλίου της επόμενης ημέρας

1. Επιβάλλουμε το μέτρο της Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α’/1979), την 22-07-2023 από τις 19:00 έως την ανατολή του ηλίου της επόμενης ημέρας και την 23-07-2023 από τις 19:00 έως την ανατολή του ηλίου της επόμενης ημέρας, στις κάτωθι αναφερόμενες περιοχές:

(α) Κεδροδάσος Ίσσου (Αμμοθίνες Κορισσίων), Δάσος Αγίου Ματθαίου και Αρκουδίλας Δήμου Νότιας Κέρκυρας,

(β) Μον Ρεπό και Νήσος Λαζαρέτο Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και

(γ) Ερημίτης και Νήσος Αντίπαξοι Δήμου Παξών

2. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

3. Η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια Όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Αρμόδιες Αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της Απόφασης Απαγόρευσης και τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων της παρ. 3 ορίζονται.

(α) η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας και

(β) η Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Κέρκυρας.


ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ