Τετάρτη 29.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ρόδη Κράτσα: Ο κ. Θ. Γαλιατσάτος δεν «υποφέρει» την στελέχωση και το έργο του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων!

ΦΟΔΣΑ
03 Μαΐου 2023 / 13:48

Απάντηση της Περιφερειάρχη Ι.Ν. Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου στον κ. Θ. Γαλιατσάτο για τις προσλήψεις ΦοΔΣΑ μέσω ΑΣΕΠ

ΚΕΡΚΥΡΑ. (ΓΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ) Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου στην οποία απαντάει στον κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο για τις προσλήψεις ΦοΔΣΑ μέσω ΑΣΕΠ. Αναφέρει τα εξής:

"Παραπληροφορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και την κοινή γνώμη! Προσβάλλει την φύση της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόσληψης Προσωπικού! Επικίνδυνος ο κ. Γαλιατσάτος!

Οφείλουμε πρώτα από όλα να αναφέρουμε, κάτι το οποίο βεβαίως κάθε Έλλην πολίτης γνωρίζει, ότι οι προσλήψεις μόνιμου και εποχιακού προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα διενεργούνται από τον ΑΣΕΠ - ο οποίος έχει  συσταθεί “ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα”.
Κατά συνέπεια ούτε η Πρόεδρος του Φορέα, ούτε οποιασδήποτε άλλος μπορεί να παρέμβει για να  αλλοιώσει οτιδήποτε αφορά προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων έχει το ΑΣΕΠ.

Ως προς τα ζητήματα που προβάλλει ο κ. Γαλιατσάτος απαντάμε:

1.Σε έναν διαγωνισμό ΑΣΕΠ, στον οποίο υποβάλλονται έντυπες αιτήσεις των υποψηφίων και οι οποίες στην συνέχεια αποστέλλονται στον ΑΣΕΠ, καμιά Επιτροπή δεν μπορεί να «σβήσει» στοιχεία. Ο ισχυρισμός αυτός πέραν του ότι είναι αστείος είναι και επικίνδυνος για τον ίδιο τον κ. Γαλιατσάτο. Όσο δε για το «ήδη ελεγμένα και επικυρωμένα από άλλους διαγωνισμούς προσόντα» αφορά ερώτηση όπου μάλλον θα έπρεπε να υποβληθεί στον ΑΣΕΠ και όχι στην αρμόδια Επιτροπή του ΦοΔΣΑ. Περαιτέρω στην από 13-4-2023 με αριθμ. πρωτ. 14132 «Διαβίβαση Απόφασης» σχετικά με το θέμα (όπου υποθέτουμε ότι αναφέρεται ο κ. Γαλιατσάτος) το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε Μονομελή Σύνθεσή του,έκρινε ισχυρισμό υποψηφίου/ιας ως «αβάσιμο».

2.Στην δημόσια ερώτησή του αυτή ο κ. Γαλιατσάτος  αναφέρει επί λέξη «επιχείρηση ακύρωσης διαγωνισμού ΑΣΕΠ χάριν πελατειακών σχέσεων» και υποδηλώνει δυο πράγματα 1ον ότι έχει παντελή άγνοια για το τι σημαίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ και 2ον ότι έχει και παντελή άγνοια κινδύνου σε μια ενδεχόμενη μήνυση των μελών της Επιτροπής και πιθανόν του ίδιου του ΑΣΕΠ για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ανυπόστατου ισχυρισμού που προσβάλει την ίδια την φύση της Ανεξάρτητης Αρχής.

3.Να ενημερώσουμε όχι μόνο τον κ. Γαλιατσάτο αλλά και όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους συμπολίτες μας ότι οι μόνοι ΦοΔΣΑ οι οποίοι κατάφεραν να προχωρήσουν σε προσλήψεις προσωπικού είναι οι ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Με την στελέχωση των υπηρεσιών μας με επιστημονικό προσωπικό τόσο στον τεχνικό τομέα όσο και στον διοικητικό/οικονομικό ο Φορέας μας θα αποκτήσει πλέον διαχειριστική επάρκεια, ικανός να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις και προκλήσεις για τα σημαντικά ζητήματα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα νησιά μας. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού, μετά και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, θα δημοσιευθούν.

Οι αλλαγές που προέκυψαν αφορούν μόνο σε τρεις περιπτώσεις υποψηφίων, κυρίως ως προς την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια του κ. Γαλιατσάτου να υποβαθμίσει το γεγονός της στελεχιακής ενδυνάμωσης του ΦοΔΣΑ και να πλήξει την αξιοπιστία του, πέφτει στο κενό."