Σάββατο 22.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Επένδυση Καλυβιώτη: Με 15 όρους γνωμοδότησε θετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη ΜΠΕ του έργου

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
20 Μαρτίου 2023 / 13:50

2.300 υπογραφές υπέρ της επένδυσης κατέθεσαν κάτοικοι της Νότιας Κέρκυρας που μετέβησαν ειδικά γι΄αυτόν τον σκοπό στη Λευκάδα, όπου συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Θετική γνώμη- υπό 15 ωστόσο προϋποθέσεις- διατύπωσε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη δημιουργία μαρίνας μεγάλων σκαφών αναψυχής με τουριστικές υποδομές επάνω σε τεχνητή νησίδα στην περιοχή του Καλυβιώτη.
 
Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, το περασμένο Σάββατο στη Λευκάδα, παρουσία πολυπληθούς ομάδας κατοίκων από τη νότια Κέρκυρα που κατέθεσαν 2.300 υπογραφές υπέρ της επένδυσης.

Μετά από δυο ώρες συζήτησης περίπου, η ΜΠΕ με βάση και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, έλαβε θετική γνώμη από το συλλογικό όργανο, με 24 ψήφους υπέρ (ΑΝΑΣΑ, ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ, ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) έναντι πέντε της ΛΑΣΥ που την καταψήφισε.

Διευκρινίζεται ότι η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά το λιμενικό έργο και όχι τυχόν συνοδά έργα, τα οποία δεν αναφέρονται στην ΜΠΕ, υπό την αίρεση μάλιστα 15 πρόσθετων όρων, πλέον των εφτά που έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας για την εν λόγω επένδυση.
 
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και εισηγητή του θέματος Σπύρο Ιωάννου, πρόκειται για μια προκαταρκτική πρώτη μελέτη, για την προέγκριση της χωροθέτησης του έργου. «Βρισκόμαστε στην εκκίνηση μιας αδειοδότησης . Όταν υπάρξει η προέγκριση θα υπάρξουν χωριστές αδειοδοτήσεις για κάθε χρήση», ανέφερε.
 
Πρόσθεσε δε ότι στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κατατέθηκαν 100 απόψεις με θετική ως επί το πλείστον απόκριση στην προτεινόμενη επένδυση, ενώ μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της γνωμοδότησης, η αρμόδια Υπηρεσία της ΠΙΝ  δεν έλαβε καμία άποψη, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Μαρτίου.
 
 «Βροχή» ερωτημάτων
 
Από τη συζήτηση δεν έλειψαν οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα από τους περιφερειακούς συμβούλους, αναφορικά με την καλή εκτέλεση του έργου, την βιωσιμότητά του, το χρονοδιάγραμμα, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την διαχείρισή του, ενώ ζητήθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το έργο δεν θα μείνει ημιτελές και ότι θα υλοποιηθούν τα αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή.
 
Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «L Marine Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Μαρινών», Γιώργος Λιάτσος, τα συνοδά έργα, θα ξεκινήσουν πριν το κυρίως έργο, με τις πρώτες διαδικασίες να παίρνουν μπρος τον άλλο μήνα για το τοπικό πολεοδομικό της περιοχής που αφορά άμεσα τους κατοίκους, καθώς τα εκτός σχεδίου οικόπεδα θα αποκτήσουν όρους δόμησης. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από την εταιρεία.

Για το συγκεκριμένο μάλιστα ζήτημα πραγματοποιήθηκε συμβούλιο στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να διευκρινιστεί αν νομικά μπορεί να γίνει το τοπικό πολεοδομικό στην περιοχή, κάτι το οποίο εξασφαλίζεται μόνο με το αναπτυξιακό έργο, όπως είπε.

«Κατόπιν θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα έργα υποδομών που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση νερού που δεν έχει ο νότος, με τις επισκευές των μονάδων βιολογικού που δεν λειτουργούν αυτή την στιγμή, με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν υπάρχουν στην περιοχή αλλά και με την κατασκευή δρόμων πρόσβασης. Στο διάστημα που θα γίνονται τα παράλληλα έργα, θα έρχονται συνέχεια εδώ φάκελοι,για τις λεπτομέρειες του κυρίως έργου, το οποίο έχει πολύ δουλειά ακόμη για να ξεκινήσει η κατασκευή του», διευκρίνισε ο ίδιος.
 
Από το Ταμείο Ανάκαμψης
 
Τόνισε ότι η επένδυση πληροί για χρηματοδότηση τις τέσσερις από τις πέντε προϋποθέσεις ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης για ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Διευκρίνισε ότι με τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, θα ακολουθήσει συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης, για να συζητηθούν οι περαιτέρω λεπτομέρειες και να προχωρήσει η διαδικασία.

«Φυσικά δεν υπάρχει καμία επίσημη έγκριση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όμως προέγκριση. Το έργο έχει τις τέσσερις από τις πέντε προϋποθέσεις και δεν υπάρχει κανένα έργο στην Ελλάδα που να καλύπτει το ποσοστό αυτό για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης», σχολίασε ο ίδιος.
 
Χρονοδιάγραμμα
 
Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Λιάτσος, επισήμανε ότι ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση του project είναι τα 4 έτη, συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου χρόνου για τις αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα το κατασκευαστικό έργο, για το οποίο θα προκηρυχθεί δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, θα υλοποιηθεί σε 36 μήνες.

Για κάθε στάδιο και τμήμα του έργου θα έρχεται η διαδικασία στο δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο.
 
Στο δημόσιο η κυριότητα
 
Κύριος του έργου είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν θα δαπανήσει ούτε ένα ευρώ για την κατασκευή του. Τη διαχείριση των διαφόρων τμημάτων, θα αναλάβουν εξειδικευμένες εταιρείες που θα  αναδειχθούν από ανάλογο διαγωνισμό, ενώ ο χρόνος διαχείρισης θα εξαρτηθεί από το χρόνο απόσβεσης των δανείων. Μόλις λήξει αυτός ο χρόνος, το δημόσιο θα δημοπρατεί και πάλι το έργο της διαχείρισης.

«Βάσει νομοθεσίας, ειδικά για τις μαρίνες, η διαχείριση του έργου μπορεί να γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το 100% των κεφαλαίων είναι ιδιωτικά», σχολίασε ο κ. Λιάτσος ,επισημαίνοντας ότι η περιοχή που έχει επιλεχθεί για την επένδυση δεν είναι Natura, ούτε έχει ποσειδωνία, βάσει ερευνών που έγιναν στους πυθμένες, προτού επιλέγει η συγκεκριμένη τοποθεσία.
 
Οι 15 όροι  

Οι πρόσθετοι όροι που έθεσε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας είναι οι εξής:

1. Εφαρμογή Μέτρων Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Διαχείριση και παρακολούθηση της ΜΠΕ του εξεταζόμενου έργου.
2.  Σύνταξη «Σχεδίου διαχείρισης και παραλαβής Αποβλήτων πλοίων».

3. Κάθε έργο ή δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

4. Διατήρηση της άγριας ζωής και των οικοτόπων.

5. Ανά χρονικό διάστημα έξι μηνών παρακολούθηση της κατάστασης της υποθαλάσσιας βλάστησης των ειδών Cymodocea nodosa και Posidonia oceanica (αύξηση, μείωση, ουδετερότητα), σε απόσταση 500 μέτρων από τη θέση του εξεταζόμενου έργου

6. Για το μετριασμό των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Γεφύρωμα πρόσβασης (Λ1) δίοδοι ή ισοδύναμη λύση, η οποία θα επιτρέπει τη κίνηση των υδάτων στη σκιά του έργου.

7. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να κάνει χρήση υλικών από νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας ΑΕΚΚ για την κάλυψη μέρους των αναγκών του.

8. Οι επιπτώσεις που συνδέονται με τις εργασίες βυθοκόρησης οφείλουν να ελαχιστοποιηθούν. Στην μελέτη υπάρχει αναφορά για τη δυνατότητα χρήσης μέρους των βυθοκορημάτων ως υλικό επίχωσης. Ο φορέας οφείλει να εκμεταλλευτεί πλήρως τη δυνατότητα αυτή και να χρησιμοποιήσει το μέγιστο δυνατό όγκο των βυθοκορημάτων για την ανάγκη του αυτή.

9. Κατά τις εργασίες βυθοκόρησης είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών φραγμάτων (silt screens) για την προληπτική προστασία των περιοχών με Cymodocea nodosa και Posidonia oceanica.

10. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να παρατηρεί τη συγκέντρωση ιζημάτων στη στήλη του νερού και να διακόπτει προσωρινώς τις εργασίες βυθοκόρησης, όταν η συγκέντρωση αυτή είναι σε επικίνδυνα επίπεδα για τη διατήρηση των θαλάσσιων φυτών.

11. Ο φορέας οφείλει να εξετάσει το κατάλληλο σχεδιασμό του απορροφητικού μετώπου των έργων προστασίας, με τη προσθήκη των υλικών βυθοκόρησης στα «σκληρά» μέσα που συνήθως χρησιμοποιούνται.

12. Πλήρης αποκατάσταση του χερσαίου εργοταξίου με το τέλος των εργασιών

13. Οι πλωτές διαβάθρες (Λ5) για την πλαγιοδέτηση των σκαφών, να είναι από υλικά μη τοξικά και γενικά να μην επιδρούν δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον.

14. Να τηρηθούν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές για την αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών (έλαια, μπαταρίες, κτλ) από τα σκάφη.

15. Για τον περιορισμό των επιπτώσεων της φωτορύπανσης και της οπτικής όχλησης, να γίνει χρήση  κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων, τα οποία να έχουν μηδενικό ποσοστό προς τα άνω εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος
 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ