Τετάρτη 19.06.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Δημοτικό συμβούλιο
27 Ιανουαρίου 2023 / 10:13

Κανονισμός Καθαριότητας, Άλσος Γαρίτσας, "Αγροκήπιο" Δασιάς μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στις 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας  στην Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό):

Η ημερήσια διάταξη

Ανακοινώσεις. - Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

2. Ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου στο Άλσος Γαρίτσας – Ανεμομύλου.

3. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για ακίνητο στη θέση «Νουκλέσι Μαγγιώρου» Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στα πλαίσια της πράξης: «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.- Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.» στα πλαίσια της Πράξης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

6. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

7. Έγκριση αιτήματος της εταιρείας EN.ACT. A.E. για την αναπροσαρμογή τιμήματος τιμολόγησης των εργασιών μηνός Δεκεμβρίου 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή πλατείας Αγίου Ιωάννη» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

10. Έγκριση 5ης παράτασης στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος «Mon Repos» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ» χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, Τεχν. Πρόγραμμα 2020 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

12. Έγκριση Σχεδίου Δράσης και εισηγητικής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας), για την διαφορά εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού του για το έτος 2023 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε). 3

13. Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας) για το έτος 2023 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

14. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Αποστολής για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

15. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-2/26.5.2021 πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

16. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή «κομμένο Γουβιών» έμπροσθεν ξενοδοχειακής μονάδας «Corfu Imperial» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

17. Ορισμός μελών Επιτροπής Δημοπρασιών άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου). 18. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων στα Σχολικά Συμβούλια για το σχολικό έτος 2022 – 2023 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming (link σύνδεσης: bit.ly/3hdRFnR). Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Γ. Μεταλληνός