Τετάρτη 29.05.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ο Δημήτρης Καλούδης ξανά πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας

Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας
08 Nov 2022 / 16:39

Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά την οριστική επικύρωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, που διενεργήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2022, από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, σε σημερινή συνεδρίασή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλούδης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαλανίκας Περικλής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ με αρμοδιότητα τον εργαστηριακό τομέα και την ΠΦΥ: Μάστορα Στυλιανή
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστολίδου Αναστασία
Αν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με αρμοδιότητα το επιστημονικό έργο του Συλλόγου και τον ιατρικό τουρισμό: Γιάγκας Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: Κοντοστάνος Κωνσταντίνος

ΜΕΛΗ: (κατ΄ αλφαβητική σειρά):
Αργίτης Πέτρος
Γαλάνης Σπυρίδων
Δουμαράπης Ευγένιος
Μάστορας Σπυρίδων
Μηλιός Γεώργιος