Πέμπτη 25.07.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Εγκρίθηκε το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2021-2027: Οι τομείς παρέμβασης

ΠΕΠ 2021-2027
14 Σεπτεμβρίου 2022 / 13:22

Η ενεργοποίησή του θα ξεκινήσει με την 1η συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ στα τέλη Νοεμβρίου 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ. Mε την εκτελεστική απόφαση CCI 2021EL16FFPR014 της 5-9-2022 εγκρίθηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, το Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων (ΠεΠ) είναι συνολικού προϋπολογισμού 287,59 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών Ταμείων να ανέρχεται σε 244,45 εκατ. ευρώ (ποσοστό 85%).  Ειδικότερα, οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχονται σε 181,1 εκατ. ευρώ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε 63,3 εκατ. ευρώ, η δε εθνική συμμετοχή σε 43,14 εκατ. ευρώ.

Οι τομείς παρέμβασης του νέου ΠεΠ 2021 – 2027 είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού: 31,5 εκατ. ευρώ
Άξονας προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: 54,00 εκατ. ευρώ
Άξονας προτεραιότητας 2α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας:  4,0 εκατ. ευρώ
Άξονας προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών: 26,07 εκατ. ευρώ
Άξονας προτεραιότητας 4α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών: 42,14 εκατ. ευρώ
Άξονας προτεραιότητας 4β (ΕΚΤ): Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού: 72,96 εκατ. ευρώ
Άξονας προτεραιότητας 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης: 51,5 εκατ. ευρώ
 
Οι άξονες προτεραιότητας 6 και 7 αφορούν την Τεχνική βοήθεια του προγράμματος (ΕΚΤ και ΕΤΑ) ύψους 1,54 και 3,79 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η έγκριση του Προγράμματος ήλθε ως επιστέγασμα μιας μακράς περιόδου διαβούλευσης και διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. η δε ενεργοποίησή του θα ξεκινήσει με την 1η συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ  στα τέλη Νοεμβρίου 2022.